ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

03.08.2018 Подготвителни групи в училищата

Уважаеми родители,

Съгласно изискванията на Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, необходимият минимален брой деца за формиране на подготвителна група в училище е 12.

В Столична община постъпиха доклади от директори, че поради изключително малкия брой записани деца не е възможно формиране на подготвителни групи в някои от общинските училища.

Предвид гореизложеното, такива групи ще бъдат премахвани от ИСОДЗ, а в случай на записани в тях деца, ще бъде направена необходимата организация по пренасочването им.

Столична община