ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

11.05.2018 Премахнати невалидни предимства

Уважаеми родители,

След 18:00 часа на 10.05.2018 г. бяха направени проверки на заявени предимства по Общ критерий 5 за ДГ и Социален критерий 9 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 7 за СДЯ.

Премахнати са общо 24 предимства, от тях:
  • К5 „Дете, което посещава общинска, частна лицензирана или държавна самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“  - за 7 деца;
  • СК9 за ДГ и ПГУ/СК7 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70%“ - за 17 деца.
Съответните съобщения са изпратени до родителите.

Столична община