ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

04.05.2018 Уточнения във връзка с предстоящото първо класиране с прием от месец септември 2018

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящите класирания за прием от м. септември 2018 година, Ви информираме, че на 10.05.2018 г., след заключване на системата в 18:00 часа и преди извършване на първото класиране за учебната 2018/2019 г. под граждански контрол на 11.05.2018 г., ще бъде извършена проверка за некоректността на следните критерии, заявени в профилите на кандидатстващите деца:  
  • Общ критерий 5 за ДГ „Дете, което посещава общинска, частна лицензирана или държавна самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване“
  • Социален критерий 9 за ДГ и ПГУ/Социален критерий 7 за СДЯ „Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70%“;
Общ критерий 5 се прилага само при кандидатстване в детска градина за първа градинска група, т.е. само за деца, родени през 2015 година. Проверката ще обхване кандидатстващите деца, чиито родители са заявили най-малко 6 месеца посещение в лицензирана частна самостоятелна детска ясла. Списъкът на частните СДЯ е публикуван в сайта на ИСОДЗ и ПГУ, раздел „Ръковoдство за родители“.

Уточняваме, че предимство по СК9 за ДГ и ПГУ/СК7 за СДЯ могат да ползват деца, които имат поне един родител/настойник или брат/сестра с инвалидност над 70%, като братът/сестрата задължително трябва да са въведени в семейния профил.

При установяване на некоректно заявени данни съобразно изискванията на критериите, предимствата ще бъдат премахнати и ще бъдат изпратени съобщения до родителите.

Столична община