ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

27.04.2018 Актуализация на свободните места

Във връзка с измененията в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ИСОДЗ и ПГУ се извършва актуализация на броя на свободните места в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за прием през новата учебна 2018/2019 година.