ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

30.03.2018 Увеличение на свободните места за СДЯ № 128 Слънце, район Люлин

Уважаеми родители,

Броят на свободните места за учебната 2018/2019 г. в Самостоятелна детска ясла № 128 "Слънце" - район Люлин е увеличен поради разкриване на две нови яслени групи.

Столична община