ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.03.2018 Важно!!! Обновяване на кандидатурите на децата в ИСОДЗ

Уважаеми родители,

Във връзка с обявяването на 19.03.2018 г. на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година в общинските детски градини, самостоятелни детски ясли и подготителни групи в училищата на територията на Столична община, Ви уведомяваме следното:

1. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. За да се отчетат актуалните потребности от места в детските заведения, предстои премахване на направените от родителите до момента кандидатури.

3. Срок за премахване – на 19.03.2018 г. (между 9:00 – 10:00 часа).
 
4. След обявяването на свободните места на 19.03. до 18:00 ч. на 10.05., родителите могат да направят нови кандидатури в зависимост от свободните места и техните желания.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община