ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

16.03.2018 Актуализиране на ИСОДЗ

Уважаеми родители,

Във връзка с привеждане на информационната система в съответствие с новата Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, която влиза в сила от 19.03.2018 г., се налага актуализиране на софтуера и внедряване на нови функционалности в нея. В тази връзка е възможна промяна на съществуващия брой  места в детските градини.

Молим за извинение.

Столична община