ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

10.03.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 10.03.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2011
Класирани са 3 деца

Набор 2012
Класирани са 9 деца

Набор 2013
Класирани са 11 деца

Набор 2014
Класирани са 21 деца

Набор 2015
Класирани са 18 деца

Набор 2016
Класирани са 4 деца

Набор 2017
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 10.03.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 12.03.2018 до 16.03.2018 г..

Столична община