ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

05.03.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 10.03.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (10.03.2018 г.) в следните градини:ДГ №121 - филиал с. Доброславци
Набор 2012: 1 място

ДГ №146 Звездица
Набор 2012: 1 място

ДГ №132 Светлина - филиал с. Подгумер
Набор 2012: 1 място

Екип ИСОДЗ