ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.02.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 17.02.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (17.02.2018 г.) в следните градини:ДГ №149 Зорница - сграда 2
Набор 2012: 1 място
Набор 2011: 1 място

ДГ №149 Зорница
Набор 2014: 4 места
Набор 2012: 2 места

ДГ №28 Ян Бибиян (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места

Екип ИСОДЗ