ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

29.01.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 03.02.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (03.02.2018 г.) в следните градини:ДГ №185 Звездичка (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места

ДГ №16 Приказен свят (с яслени групи)
Набор 2014: 1 място

ДГ №121 - филиал с. Доброславци
Набор 2014: 2 места
Набор 2013: 1 място

Екип ИСОДЗ