ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

26.01.2018 Промяна на датата за обявяване на свободните места за прием през новата учебна 2018/2019 година

Във връзка с публично обявения проект на нова Наредба за прием на деца в общинските детските градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, бяха получени много предложения, мнения и становища от граждани, неправителствени организации и институции. Част от предложенията са свързани с необходимост от промяна в софтуера на информационната система, което от своя страна изисква техническо време.

Работната група обсъди и взе решение датата за обявяване на свободните места за набори 2015, 2016 и 2017 от 19.02.2018 г. да бъде преместена на 19.03.2018 г. (Протокол №72/25.01.2018 г.) с цел осигуряване на пълна достъпност и функционалност на електронната система за прием на деца в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община.