ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.11.2017 Откриване на нова сграда към ДГ № 112 „Детски свят”, район „Витоша“

Уважаеми родители,

Предстои откриване на нова сграда за 2 групи към ДГ № 112 „Детски свят”, район „Витоша“, с административен адрес: кв. Бояна, ул. „Боянско езеро“ № 3. В тази връзка се обявяват следните свободни места за класирането на 11.11.2017 г.:
   - за деца, родени 2014 година – 23 места
   - за деца, родени 2013 година – 23 места.

Срокът за записване на класираните деца ще бъде едноседмичен. В рамките на указания срок е необходимо родителите на класираните деца да подадат заявления за записване в основната сграда на детската градина – кв. Бояна, ул. „Детски мир” № 5.

ВНИМАНИЕ !!! Посещението на новокласираните деца ще се извърши след приключване на довършителните работи по сградата на детската градина.

Столична община