ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

30.10.2017 Увеличение на свободни места за класирането на 04.11.2017 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (04.11.2017 г.) в следните градини:ДГ №178 Сребърно копитце - сграда 2
Набор 2016: 3 места
Набор 2015: 2 места
Набор 2013: 4 места
Набор 2012: 2 места

ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин
Набор 2016: 3 места
Набор 2015: 1 място
Набор 2013: 1 място

ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места

ДГ №114 Светулка (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места

Екип ИСОДЗ