ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

28.10.2017 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 28.10.2017 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2011
Класирани са 4 деца

Набор 2012
Класирани са 18 деца

Набор 2013
Класирани са 19 деца

Набор 2014
Класирани са 43 деца

Набор 2015
Класирани са 34 деца

Набор 2016
Класирани са 40 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 28.10.2017 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 30.10.2017 до 03.11.2017 г..

Столична община