ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

19.06.2017 Увеличение на свободни места за класирането на 24.06.2017 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (24.06.2017 г.) в следните градини:ДГ №138 Приятели (с яслени групи)
Набор 2015: 5 места
Набор 2013: 1 място

ДГ №152 Люляче (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място

ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)
Набор 2013: 3 места

ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи)
Набор 2015: 2 места

ДГ №28 Ян Бибиян (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места

ДГ №195 Братя Мормареви (с яслени групи)
Набор 2014: 3 места

ДГ №21 Ежко Бежко (с яслени групи)
Набор 2015: 5 места

ДГ №137 Калина Малина - сграда ул. Александър Михов 25
Набор 2016: 5 места
Набор 2015: 20 места

ДГ №27 Детска китка - сграда ул. Иван Кулин
Набор 2016: 3 места
Набор 2015: 1 място
Набор 2014: 2 места

ДГ №198 Косе Босе (с яслени групи)
Набор 2014: 1 място

ДГ №132 Светлина
Набор 2015: 6 места

ДГ №173 Звънче - сграда Алиса
Набор 2012: 2 места

ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2
Набор 2015: 32 места

ДГ №20 Жасминов парк
Набор 2012: 2 места

ДГ №173 Звънче
Набор 2011: 2 места

ДГ №149 Зорница - сграда 2
Набор 2015: 20 места

ДГ №197 Китна градина
Набор 2015: 7 места

ДГ №132 Светлина - филиал с. Подгумер
Набор 2015: 5 места

ДГ №85 Родина
Набор 2014: 5 места
Набор 2013: 1 място

ДГ №193 Славейче
Набор 2013: 4 места
Набор 2011: 2 места

ДГ №4 Слънчо
Набор 2014: 1 място

ДГ №196 Шарл Перо
Набор 2014: 4 места

ДГ №143 Щурче
Набор 2013: 3 места
Набор 2012: 3 места

ДГ №107 Бон-бон
Набор 2014: 3 места

Екип ИСОДЗ