ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

10.06.2017 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 10.06.2017 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2011
Класирани са 22 деца

Набор 2012
Класирани са 52 деца

Набор 2013
Класирани са 70 деца

Набор 2014
Класирани са 189 деца

Набор 2015
Класирани са 263 деца

Набор 2016
Класирани са 83 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 10.06.2017 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 12.06.2017 до 23.06.2017 г..

Столична община