ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

07.06.2017 Пренасочване на незаети свободни места от 2014 - та възрастова група към 2015 - та за класирането на 10.06.2017 г.

Уважаеми родители,

Поради липса на чакащи деца, родени 2014 година, в определени детски градини, Ви информираме, че незаетите места от тази възрастова група са пренасочени за прием на деца, родени 2015 година, където има възможност за това. На основание чл. 4 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН, такива места са обявени и в детски градини, в които няма яслени групи.

Свободните места за предстоящото класиране на 10.06.2017 г. са обявени в профилите на детските градини.


Столична община