ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.06.2017 Преобразуване чрез сливане на ДГ № 104 "Моят свят" с ДГ № 150 "Калина"

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № СОА17-РД09-518 от 11.05.2017 г. на кмета на Столична община (обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ, бр. 45/06.06.2017 г.) се преобразува чрез сливане ДГ № 104 "Моят свят" с адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Чумерна" № 15, с ДГ № 150 "Калина" с адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Веслец" № 31, в една ДГ № 104 "Моят свят" – основна сграда с административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Чумерна" № 15, втора сграда с административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Цар Симеон" № 5, трета сграда с административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Веслец" № 31, и четвърта сграда с административен адрес: гр. София, район Оборище, ул. "Веслец" № 38.

Преобразуването е отразено в Информационната система за обслужване на детските заведения.

Столична община