ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.06.2017 Преобразуване чрез сливане на ДГ № 21 "Ежко Бежко" с ДГ № 163 "Ангел Каралийчев"

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № СОА17-РД09-515 от 11.05.2017 г. на кмета на Столична община (обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ, бр. 45/06.06.2017 г.)  се преобразува чрез сливане ДГ № 21 "Ежко Бежко" с адрес: София, район Искър, с. Бусманци, ул. "Крива ливада" № 11а, с ДГ № 163 "Ангел Каралийчев" с адрес: София, район Искър, ж.к. "Дружба 1", ул. 5016 № 3, в една ДГ № 21 "Ежко Бежко" – основна сграда с административен адрес: София, район Искър, с. Бусманци, ул. "Крива ливада" № 11а, и втора сграда с административен адрес: София, район Искър, ж.к. "Дружба 1", ул. 5016 № 3.
Преобразуването е отразено в Информационната система за обслужване на детските заведения.
 
Столична община