ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

18.03.2017 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 18.03.2017 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2010
Класирано е 1 дете

Набор 2011
Класирани са 17 деца

Набор 2012
Класирани са 19 деца

Набор 2013
Класирани са 28 деца

Набор 2014
Класирани са 0 деца

Набор 2015
Класирани са 0 деца

Набор 2016
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 18.03.2017 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 20.03.2017 до 24.03.2017 г..

Столична община