ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

13.03.2017 Увеличение на свободни места за класирането на 18.03.2017 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (18.03.2017 г.) в следните градини:ДГ №88 Детски рай (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място

ДГ №51 Щурче (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място

ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)
Набор 2012: 1 място

ДГ №21 Ежко Бежко
Набор 2011: 1 място

Екип ИСОДЗ