ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

11.03.2017 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 11.03.2017 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2010
Класирани са 3 деца

Набор 2011
Класирани са 23 деца

Набор 2012
Класирани са 27 деца

Набор 2013
Класирани са 46 деца

Набор 2014
Класирани са 0 деца

Набор 2015
Класирани са 0 деца

Набор 2016
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 11.03.2017 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 13.03.2017 до 17.03.2017 г..

Столична община