ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.03.2017 Увеличение на свободни места за класирането на 11.03.2017 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (11.03.2017 г.) в следните градини:ДГ №12 Лилия (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места

ДГ №51 Щурче (с яслени групи)
Набор 2012: 1 място

ДГ №191 Приказка без край (с яслени групи)
Набор 2010: 1 място

ДГ №93 Чуден свят - сграда бл. 195
Набор 2012: 2 места

Екип ИСОДЗ