ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

09.01.2017 Увеличение на свободни места за класирането на 14.01.2017 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (14.01.2017 г.) в следните градини:ДГ №2 Звънче (с яслени групи)
Набор 2011: 3 места

ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място

ДГ №55 Иглика (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места

ДГ №73 Маргарита (с яслени групи)
Набор 2014: 5 места

ДГ №29 Слънце (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места
Набор 2012: 1 място

ДГ №79 Слънчице (с яслени групи)
Набор 2011: 1 място

ДГ №108 Детско царство
Набор 2012: 1 място

ДГ №124 Бърборино
Набор 2012: 1 място

ДГ №21 Ежко Бежко
Набор 2011: 1 място

Екип ИСОДЗ