ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

17.12.2016 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 17.12.2016 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2010
Класирани са 2 деца

Набор 2011
Класирани са 4 деца

Набор 2012
Класирани са 8 деца

Набор 2013
Класирани са 10 деца

Набор 2014
Класирани са 38 деца

Набор 2015
Класирани са 50 деца

Набор 2016
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 17.12.2016 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 19.12.2016 до 23.12.2016 г..

Столична община