ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.12.2016 Увеличение на свободни места за класирането на 17.12.2016 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (17.12.2016 г.) в следните градини:ДГ №140 Зорница (с яслени групи)
Набор 2010: 1 място

ДГ №148 Слънце
Набор 2010: 1 място

ДГ №102 Кременица - филиал с. Кътина
Набор 2011: 1 място

Екип ИСОДЗ