ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.11.2013 Откриване на ново ОДЗ в район „Лозенец” – ОДЗ № 175

Уважаеми родители,

Във връзка с откриване на ново ОДЗ в район „Лозенец” – ОДЗ № 175 са обявени следните свободни места по възрастови групи:
Набор 2012: 25 места
Набор 2011: 25 места
Набор 2010: 50 места
Набор 2009: 50 места

Срокът за записване на класираните деца ще бъде едноседмичен. В рамките на указания срок е необходимо родителите на класираните деца да подадат заявления за записване в сградата на район „Лозенец” на бул. „Васил Левски” № 2, етаж 3, кабинет 32, тел. 02/963-22-84.

ВНИМАНИЕ!!! Тъй като ОДЗ № 175 е в процес на изграждане и довършителни работи, посещението на децата ще се осъществи след въвеждане в експлоатация на детското заведение.

Столична община