ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Въпроси и отговори

Последна актуализация: 08.02.2018 г.
 
Тези въпроси и отговори се отнасят до правилата за прием, приложими за деца, родени 2011 г. и по-малки, които кандидатстват за прием във всички общински детски заведения на територията на Столична община.
 
1. Общи въпроси
2.
Свободни места
3.
Регистриране
4.
Кандидатстване
5.
Общи критерии
6.
Социални критерии
7
. Шансове за прием
8.
Случайни номера
9.
Класиране - квоти
10.
Контрол
11.
Преместване
12. Използване на точки за поредност на желанията
13.
Описание на алгоритъма за класиране


1 . Общи въпроси

1.1. Трябва ли да ходя до детското заведение за кандидатстване?
Кандидатстването и класирането в столичните общински самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и подготвителни групи в училищата (ПГУ) се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения и ПГУ (ИСОДЗ и ПГУ). Няма нужда да ходите на място до детското заведение/училище за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора на СДЯ/ДГ/училището (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).

1.2. Детето ми трябва да постъпи в подготвителна група, което е задължително. Какво да правя, ако няма места в подготвителна група в детска градина?
Родителите на деца, които не са посещавали детска градина ще трябва да направят кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ за подготвителните групи в училищата. За всички деца на възраст за подготвителна група са осигурени места в ДГ или училищата.

1.3. Детето ми е родено през месец януари 2016 година, ще може ли да кандидатства с набор 2015 за учебната 2018/2019 година?
Децата, родени през месец януари 2016 г. ще имат възможност да кандидатстват с предния набор, но след като класиранията влязат в текущ режим на прием, т.е. след месец септември 2018 година. За целта ще бъде публикувана новина на сайта на ИСОДЗ и ПГУ, секция "Новини".

1.4. Нямам компютър и не мога да ползвам интернет. Какво да направя, за да кандидатствам?
Отидете на място в детското заведение/училището и писмено заявете информацията за Вашето дете и реда на кандидатурите, които желаете. Директорът на детското заведение/училището ще въведе информацията за Вашето дете и ще извърши необходимите действия от Ваше име. Следете списъците на класираните при тяхното изнасяне пред детските заведения.

1.5. Кои са основните дати за прием в общинските детски заведения през календарната 2018 година?

Основните дати са:
19.03.2018 г. – обявяване на свободните места за набори 2015, 2016 и 2017 с прием от месец септември 2018 г. и за набори 2012 и 2013 за ПГУ;
19.03. - 10.05.2018 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила, за добавяне, премахване и разместване на кандидатури;
11.05.2018 г. – първо класиране (под граждански контрол);
12.05.2018 г. - публикуване на резултатите от първото класиране, проведено под граждански контрол.

За повече информация Вижте секция „Календар” в сайта: https://kg.sofia.bg/isodz/calendar

1.6. Детето ми посещава яслена група в общинска детска градина. Трябва ли да кандидатстваме за 1-ва градинска група от септември?
Не. Децата, които са записани в общински детски градини автоматично продължават в следващата група през септември.

1.7. Детето ми навършва 3 години през март и посещава самостоятелна детска ясла. Ще може ли да посещава яслата до септември или ще бъде изписано още през март?

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, децата в самостоятелните детски ясли ще бъдат изписвани от 1-ви септември в годината, в която навършват 3 години, или по желание на родителите преди този срок.

1.9. Детето ми е родено 2017 г. през декември. Ще мога ли да кандидатствам за прием от септември, въпреки че няма да имаме навършени 10 месеца?
Да, ще можете. Всички деца, родени 2017 г. ще могат да кандидатстват с набора си, независимо от датата на раждане. Ако детето бъде класирано, съгласно т. 2.3.9. от Правилата за приемане в СДЯ и чл. 8, ал. 9 от Наредбата за прием в ДГ директорът на детското заведение може да запази мястото до 90 дни, считано от 15.09.2018 година. При неспазване на срока за постъпване и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място ще се обяви за свободно на следващото класиране, а детето ви няма да може да кандидатства за съответното детско заведение до началото на следващата кампания.


1.10. Детето ми е набор 2015, но е родено в края на годината и към месец септември няма да има навършени 3 г. Ще може ли да участва в класиранията за 1-ва градинска група?
Да, ще може да участва в класиранията за 1-ва група. Според сегашния регламент, всички деца кандидатстват с набора си през системата, без значение през кой месец от годината са родени.

1.11. Кога и как едно дете може да кандидатства със сменен набор (друга възрастова група, различна от годината на раждане на детето)?
На класиранията с прием от месец септември не се разрешава кандидатстване със сменен набор.
Съгласно чл. 7, ал. 8 от Наредбата за прием в ДГ и реда, определен от дирекция "Образование" при Столична община, смяна на набора за кандидатстване се допуска за текущите класирания и при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група.  Родителите могат да заявят желанието  за промяна на набора за кандидатстване на детето чрез секцията "Форма за обратна връзка" в ИСОДЗ.


1.12. Искам да направя регистрация на детето си, но не мога да въведа данните за бащата, тъй като той фигурира вече в друг семеен профил.
 
Направете регистрация на детето си в системата, без да въвеждате бащата, след което ни изпратете ЕГН и трите му имена чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил. 

1.13. Бащата на детето не е българин и няма ЕГН. При регистрация системата не приема попълненото за бащата без ЕГН.
Моля, направете регистрация на детето, без да въвеждате данните за бащата, след което ни изпратете имената му и рождената дата и година чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил.

1.14. Не съм съгласен с някои от правилата за прием. Какво мога да направя?
Може да се обърнете с писмо към Работната група, за да бъде взето мнението Ви при обсъждане на евентуални подобрения на правилата за следващата година. Депозирайте писмото в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.
 

1.15. С бащата на детето не живеем заедно. Това носи ли предимство?
Деца на разведени или разделени родители не получават предимство според сегашния регламент, затова и няма секция, в която да се упомене такъв факт.

2 . Свободни места

2.1. Обявените свободни места за септември са по-малко от общия брой места за съответния набор. Защо?
Защото общия брой места включва и децата, които са записани в детското заведение в предходни години и автоматично се прехвърлят към съответната група през септември.

2.2. Защо групите навсякъде са препълнени? Не се ли намалява качеството на услугата?
Това действително е сериозен проблем. От една страна, трябва да се търсят всички възможни резерви, за да се приемат повече деца в условия на остър дефицит. От друга страна, не бива да се допуска намаляване на качеството на услугата под определен минимум. Отговорността и правото да определят баланса между тези две противоречиви изисквания е на директорите.


2.3. Децата с хронични заболявания отново ли през системата трябва да кандидатстват?
Децата с хронични заболявания също кандидатстват през системата, като родителите/настойниците заявяват съответния критерий в ИСОДЗ и ПГУ.

3 . Регистриране

3.1. Нямаме регистрация, а желаем да кандидатстваме за септември. Какво да направим?
Трябва да направите профил на семейството в ИСОДЗ (виж връзката "Нова регистрация"), като въведете необходимите данни за родителите/настойниците и децата.
За да участва детето в класиранията, трябва да добавите кандидатури за желаните детски заведения след обявяването на свободните места на 19.03.2018 година.

3.2. Как да направя нова регистрация?
Можете да видите кратко филмче, показващо процеса по създаване на нов профил тук.

3.3. Не съм регистрирал втория родител. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави родител” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на втория родител и натиснете бутона "Запиши". След това попълнете необходимите данни в профила на втория родител (трудов статус, месторабота, район по месторабота), за да получите пълния брой точки.

3.4. Искам да регистрирам ново дете в семейството. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави дете” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на детето и натиснете бутона "Запиши". След това попълнете необходимите данни в профила на детето.
Децата, въведени в един профил, трябва да живеят на едно и също място и да имат една и съща адресна регистрация.
Ако имате деца, които живеят на друго място, не може да ги добавяте като членове на семейството.
Деца над 18 години са членове на семейството, ако продължават
образованието си като редовни студенти.

3.5. Мога ли да поправя данните на родителите, да сменя първия родител с втория заради адресната регистрация?
Няма значение кой от родителите е записан първи. Достатъчно е адресът на местоживеене на семейството, който сте заявили в профила, да фигурира в една от личните карти на родителите, или да имате удостоверение за настоящ адрес.

3.6. При кандидатстването с ЕГН-то за второто дете, се изписва, че ЕГН-тата на първото дете, и нашите със съпруга ми вече са в системата и не ми дава по-нататъшен достъп. Как точно да кандидатствам за второто дете?
Най-вероятно първото дете е добавено в системата от директорката на детското заведение, в което сте кандидатствали, при стартирането на системата или сте забравили потребителското си име и парола за вход в ИСОДЗ. Моля подайте данните за второто дете (ЕГН и имена) и единия родител (ЕГН, имена и актуален e-mail адрес) чрез формата за обратна връзка. Детето ще бъде добавено към семейния профил, а на посочения e-mail адрес ще получите парола за достъп до системата.

3.7. Кандидатствахме в СДЯ с молба на хартиен носител. Сега не успявам да регистрирам детето си.
Данните на детето са добавени от директорката на яслата в системата, поради тази причина не можете сами да ги добавите. Моля изпратете чрез формата за обратна връзка ЕГН и трите имена на детето и един от родителите, както и валиден имейл, с който ще можете да влизате в семейния си профил.

4 . Кандидатстване
4.1. Детето ми все още няма навършени 10 месеца. Можем ли да кандидатстваме от сега за догодина?
Не. Може да се регистрирате, но във всички градини ще получите надпис „Избрали сте заведение, в което няма подходяща група за Вашето дете”, ако се опитате да добавите кандидатури. Изчакайте обявяването на свободните места за прием от септември следващата година. Свободните места ще се обявят в края на февруари. Тогава ще може да добавите кандидатури.


4.2. Как стоят нещата с интернет записването за ясли?
От календарната 2012 година процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ. Направете регистрация на детето и създайте желаните кандидатури.


4.3. Пази ли се ред за следващата година или пак наново трябва да се регистрираме?
Ако имате семеен профил в ИСОДЗ, не е необходимо да се регистрирате отново.
Възможно е обаче да са настъпили промени в данните за родителите/настойниците (напр. промяна в адресната регистрация, промяна на трудовия статус или местоработата) или в членовете на семейството, които задължително трябва да се отразят в семейния профил.
Не се пази ред за следващата година. Ако имате активни кандидатури, те ще бъдат премахнати на 19.03.2018 г. преди обявяването на свободните места за учебната 2018/2019 година.
След обявяването на свободните места, трябва да добавите кандидатури за желаните от вас детски заведения.

5 . Общи критерии

5.1. Кога се доказват критериите?
Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детското заведение/училище, като се представят всички необходими документи.
Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване. Родителите/настойниците носят отговорност за данните, въведени в профилите и за заявените от тях  критерии.


5.2. Как мога да откажа вече заявен критерий?
Натиснете бутона „Откажи” срещу вече заявен критерий. Ако искате да заявите критерия отново, натиснете „Заяви” и въведете исканата информация.

5.3. Ние живеем под наем, но нямаме регистрация на този адрес. Как да докажем, че живеем там?
Трябва да направите адресна регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна адресна регистрация, или удостоверение от съответната общинска администрация за регистрация на настоящ адрес, издадено преди датата на класиране на детето.

5.4. И двамата родители имаме различни адресни регистрации от реалното местоживеене на семейството. Трябва ли да си сменяме личните карти?
Няма нужда да сменяте лични карти, ако постоянният адрес на поне един от родителите е на територията на Столична община. Достатъчно е да имате регистрация по настоящ адрес там, където реално живее семейството. Ако детето бъде класирано, трябва да представите удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране.

5.5. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детското заведение?
Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение за настояща регистрация.

5.6. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?
Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

5.7. Не живея с бащата на моето дете и нямам добри отношения с него, въпреки че родителските му права не са отнети. Как да докажа точка за него по К3?
Трудовият статус на бащата трябва да се докаже при записване. Ще трябва да вземете служебна бележка директно от работодателя на бащата.

5.8. Съпругът ми работи в чужбина, ще ми признаят ли бележката, естествено преведена и легализирана и колко време преди това мога да я извадя?
Изисква се преведена и легализирана служебна бележка от работодателя, ако родителят работи в страна от Европейския съюз. Документът трябва да е издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.
Работа в държава, която не е членка на ЕС, няма да бъде призната.


5.9. Аз съм редовен студен и едновременно с това работя. Мога ли да ползвам две точки по К3 и К4?
Не. Може да ползвате само една точка – или като работещ, или като редовен студент. Сумата от точките по К3 и К4 не може да надвишава 1 за всеки родител.
 

5.10. Как стои въпросът с майките студентки по майчинство? Аз в момента съм прекъснала за 1 година по майчинство напълно правомерно и със запазени студентски права.
Да, ще ползвате 1 точка - точно както работещите родители в отпуск за гледане на дете.

5.11. До кога се отчита К5 – до записването ли или до момента на тръгване на детската градина?
Месеците посещение на ясла се отчитат към момента на записването. С включването на СДЯ в системата, вече не е необходимо това предимство да се заявява от родителя в профила и да се представя служебна бележка от директора на яслата при записване. Посещаващите деца вече фигурират в ИСОДЗ и предимството ще се начисли автоматично.

5.12. За кои набори важи тази точка по К5?
Внимание! Точката по К5 важи само за кандидатстване в 1-ва група от септември 2018, т.е. за набор 2015! Това предимство няма за цел да улесни преместване от една ясла в друга, а да даде по-близки шансове на деца, посещаващи самостоятелна детска ясла за прием в 1-ва градинска група с тези, които са в яслени групи в ДГ и преминават автоматично. 

5.13. Детето ми в момента посещава частна ясла, това дава ли предимство?
Предимство по К5 ползват деца, посещаващи самостоятелни общински детски ясли на територията на Столична община при кандидатстване в 1-ва градинска група. Критерият не включва частните такива или яслените групи на ДГ.

6. Социални критерии

6.1. Списъците на чакащите деца по социални (30%) и общи (70%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?
Да, списъците на кандидатстващите деца от квотата за социални критерии ще са отделни от чакащите деца с общи критерии.

6.2. Деца с ТЕЛК или хронични заболявания, които кандидатстват за детско заведение, ще получат ли точки?
Децата получават 3 точки при заявен допълнителен критерий 18 за ДГ и ПГУ/допълнителен критерий 16 за СДЯ .

7 . Шансове за прием
7.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някое детско заведение?
Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието по първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

7.2. Защо в едно детско заведение имаме едни брой точки, а в друго - други точки?
Точките, които получавате можете да видите в секция "Критерии/точки" в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви.

7.3. Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?
Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

8. Случайни номера

8.1. Как ще се класират децата с равен брой точки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

8.2. Какво означава термина „гранична група”?
Става въпрос за тези групи с равен брой точки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки  (примерно, 9 т.). Тези 10 деца с 9 точки всяко образуват граничната група.

8.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

8.4. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?
Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.


8.5. Детето ми има активни кандидатури за настоящата учебна година, необходимо ли е да ги потвърдим за следващата учебна година или ще се прехвърлят автоматично?
Кандидатурите за настоящата 2017/2018 учебна година няма да се прехвърлят автоматично за следващата учебна година. Необходимо е да направите кандидатури за учебната 2018/2019 г. след обявяването на свободните места на 19.03.2018 година.
В периода 19.03.2018 - 10.05.2018 родителите могат да добавят, премахват или пренареждат кандидатурите си за първото класиране с прием от месец септември 2018 година.

8.6. Ако детето ми не е класирано на първото класиране, кандидатурите запазват ли се?
В случай че детето Ви не се е класирало на първото класиране с прием от месец септември, кандидатурите остават активни и за следващите класирания, т.е. няма нужда да ги добавяте наново.
 

8.7. Желая да запиша детето си в детска градина от месец септември 2018 г. Трябва ли да кандидатствам от началото на 2018 г.? И това дава ли ми предимство при класиранията за следващата учебна година?
Не, по-ранното кандидатстване не ви носи предимство, тъй като случайните номера се генерират в момента на класиране. Изчакайте да бъдат обявени свободните места за учебната 2018/2019 година. 

9 . Класиране - квоти

9.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?
Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

9.2. Ще важат ли квотите, когато групите преминат в режим на текущ прием след септември?
Не. След първоначалното класиране на 12.05.2018 г. квотите няма да важат.

9.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?
Ще има отделни списъци на чакащите: списък на чакащите по социални критерии и списък на чакащите по общи критерии. Свободните места ще се разделят в отношение 30/70 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

9.4. Какво означава, че първото класиране за прием от септември ще се проведе на две стъпки?
Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата
1.1. Свободните места ще бъдат разделени 30% за социалната опашка (с обикновено закръгление нагоре) и 70% за общата.
1.2. Класира се социалната опашка за 30% от свободните места. Където има гранична група за социалната опашка се тегли жребий (случайни номера).
1.3. Класират се общите опашки за 70% от свободните места. Където има гранична група НЕ се тегли жребий.
1.4. Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират.
Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка
2.1. Формира се само общата опашка, на която са всички некласирани деца само с точките по общи критерии. Децата от социалната опашка, които не са класирани на предходната стъпка, също участват в общата опашка, но само с точките си по общи критерии.
2.2. Класира се общата опашка за оставащите от т. 1.4 свободни места.
2.3. Където има гранична група се тегли жребий.
Резултатът е класиране за всички свободни места за тази група, изпълнявайки условието от правилата на Столичния общински съвет за 30% квота по социалните критерии.
Реалният алгоритъм за класиране прилага горните принципи, но е доста по-сложен, защото работи на много итерации с цел да се осигури възможно най-високото желание в подредбата на кандидатурите. Алгоритъмът осигурява прием на близнаци при класиране на поне един от тях – дори да не е останало свободно място за втория близнак.
Следващите класирания, които ще се провеждат през две седмици всяка събота до 23.06.2018 г. (включително), ще включват само една стъпка. Ще се сформира само една обща опашка за всяко детско заведение/набор, в която ще участват всички кандидатури с пълния брой точки по всички критерии.

10 . Контрол

10.1. Как ще се контролира класирането и записването?
Класирането и записването на деца в общинските детски заведения на територията на Столична община се извършва съгласно приетите от Столичния общински съвет Правила за приемане в общинските самостоятелни детски ясли и Наредбата за прием в общинските детски градини.
Съгласно чл. 4.1 от Правилата контролът по спазване на реда за приемане на деца в СДЯ се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а съгласно чл. 16 от Наредбата за прием в ДГ - от дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.
В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват експерти на дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване”, дирекция "Информационно обслужване и технологии" и представители на директорите.

10.2. Освен класиране чрез ИСОДЗ и ПГУ, има ли друг начин за прием?
В Дирекция „Образование” на Столична община заседава Работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община с участието на експерти от Дирекция „Образование”, Дирекция ”Здравеопазване”, директори на общински детски градини, самостоятелни детски ясли и представители на родителските организации. Работната група разглежда постъпили заявления от родители, които е необходимо задължително да бъдат придружени с документи. На база на предоставените документи Работната група взема решение за прием на деца в детски градини или самостоятелни детски ясли.
Протоколите от заседанията на Работната група се публикуват в секция "Работна група".

11 . Преместване

11.1. Как мога да заявя, че желая преместване в друго детско заведение и получаваме ли точки за предимство?
Към момента няма опция за преместване в системата. Моля, добавете желаното детско заведение в кандидатурите на детето и то ще участва в следващите класирания. В случай че има свободни места и се класира, ще имате възможност да го преместите. Предимство за преместване не се начислява.

11.2. Детето ми е класирано и записано през ИСОДЗ, но желая да го преместя. Какво е необходимо, за да мога да ползвам пак точките от поредността на желанието, по което е класирано?

В рамките на текущата учебна година, в която е записано, няма да можете да ползвате отново тези точки, освен ако не го отпишете от детското заведение, което посещава към момента. Тези точки автоматично ще бъдат възстановени за следващата учебна година.

12. Използване на точки за поредност на желанията

Ако Вашето дете бъде класирано по първо, второ или трето желание, ИСОДЗ и ПГУ  отчита поредността на желанието, на което сте били класирани и съответните точки, които сте използвали при класирането съгласно т. 3.2. от Правилата за приемане в СДЯ и чл. 19 от Наредбата за прием в ДГ и ПГУ (3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание).

12.1. Как се изчисляват точките за поредност на желанията в случай, че детето бъде класирано и записано по някое от първите три желания и родителите искат преместване на детето в друго детско заведение? Кога се възстановяват използваните точки от класиранията?

Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:
•    класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.
Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране с прием от м. септември за следващата учебна година.

12.2. Детето ми е класирано в детско заведение, но директорът отказа да запише детето поради установени нередовности в представените документи за записване. Какви точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?

Ако записването бъде отказано от директор поради нередовност на представените документи за записване и се направят нови кандидатури, системата ще начисли точките за поредност на желанията съгласно т. 3.2 от Правилата за приемане в СДЯ и чл. 12 от Наредбата за прием в ДГ, а именно: 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

12.3. Детето ми е класирано в детско заведение, но не желая да го запиша. Какви допълнителни точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?

Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано и заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение,  използваните точки за поредност на желанията ще бъдат възстановени от системата веднага, т.е. при нови кандидатури детето ще получи 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

В случай, че не заявите отказ от записване на място в детското заведение или не представите необходимите документи за записване в указания краен срок, кандидатурата ще бъде елиминирана. Съгласно т. 2.2.15 от Правилата за приемане в СДЯ и чл. 7, ал. 16 от Наредбата за прием в ДГ губите правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания (до първото генерално класиране за следващата учебна година). Може да направите кандидатури за други детски заведения, като точките за новите кандидатури ще се изчислят по следния начин:
•    класираните и елиминирани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
•    класираните и елиминирани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.
Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за класиранията за следващата учебна година.

13. Описание на алгоритъма за класиране

13.1. Защо остават свободни места след класиранията въпреки че има чакащи деца?
Наличието на незаети свободни места след проведено класиране се дължи на спецификата на алгоритъма за класиране.

Съгласно точка 2.2.10. от Правилата за приемане в СДЯ и чл. 7, ал. 11 от Наредбата за прием в ДГ на територията на Столична община „Класирането се извършва по реда на желанията на родителите (настойниците) за съответните СДЯ / ДГ”, което означава, че следва да се осигури класиране на възможно най-доброто желание за всяко дете.

Алгоритъмът за класиране на децата чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е процес, който цели запълване на свободните места, отчитайки точките и желанието на всяко дете. Във връзка с изискването на точка 2.2.6. от Правилата 
за приемане в СДЯ и чл. 7, ал. 7 от Наредбата за прием в ДГ алгоритъмът осигурява и едновременното класиране на близнаци.

При класиране на дете по определено желание, системата премахва всички по-ниски кандидатури. Процесът на оптимизация продължава, докато няма възможност нито едно дете да бъде класирано на по-добро за него желание. 

Друга особеност на алгоритъма, наложена от спецификата на регламента за класиране е, че запълването на свободните места се извършва на групи.
При наличие на N свободни места за определена група в даден момент от стъпката, до която е стигнало класирането, от опашката на чакащите се взима следващата група деца с равен брой точки. Ако броят на децата в групата е по-малък или равен на N, на тази стъпка всички кандидатури се отбелязват като класирани. В противен случай се създава гранична група, като кандидатурите се маркират с флаг указващ, че съответната кандидатура ще участва в теглене на случайни номера (напр. останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки. Тези 10 деца  образуват граничната група). При създаване на гранична група не се премахват кандидатурите на по-ниско желание, тъй като класирането не е приключило и зависи от случайните номера, които ще се генерират. Възможно е едно дете да попадне в повече от една гранична група, в различни детски заведения. Следващият етап от класирането е изтеглянето на случайните номера (чрез използването на външно, софтуерно независимо устройство) за формираните на предходната стъпка гранични групи. Кандидатурите в граничните групи се сортират по възходящ ред, според генерирания случаен номер и се запълват свободните места за граничната група. За всички класирани деца се премахват кандидатурите на по-ниско желание. В случай че премахната кандидатура е била класирана на предходна стъпка, това води до освобождаване на свободно място. Така получените свободни места се запълват със следващите кандидати от граничната група. По време на стъпките от класирането е възможно деца от определена гранична група да бъдат класирани на по-високо желание (в друга гранична група). Това от своя страна води до изтриване на кандидатурите на детето на по-ниско желание. Така се създават предпоставки за изчерпване на граничната група, т.е. големината на граничната група да стане по-малка от свободните места. Ако граничната група се изчерпи, местата остават незаети за текущото класиране. Системата не може да продължи с класиране на деца с по-малък брой точки, защото е на стъпка „генератор на случайни номера“, и класирането на деца извън генерираните вече гранични групи, ще доведе до потенциално създаване на нови гранични групи (за които трябва отново да се теглят случайни числа).

По време на класирането системата извършва автоматични проверки за неговата коректност (напр. проверка относно класирането на близнаци; проверява дали едно дете не e класирано на повече от едно място и др.).
   
В  сайта  на  Информационната  система  за  обслужване  на  детските  заведения, секция „Новини“ за всяко класиране се публикуват файлове с информация за генерираните случайни номера (ISODGGenerator.log) и резултата от отделните стъпки на класирането (ISODGRegister.log).