ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
Въпроси и отговори

Последна актуализация: 27.02.2015 г.
 
Тези въпроси и отговори се отнасят до Правилата за прием, приложими за деца, родени 2008 г. и по-малки, които кандидатстват за прием във всички общински детски заведения на територията на Столична община.
 
1. Общи въпроси
2.
Свободни места
3.
Регистриране
4.
Кандидатстване
5.
Общи критерии
6.
Социални критерии
7.
Допълнителни критерии
8.
Шансове за прием
9.
Случайни номера
10.
Класиране - квоти
11.
Контрол
12.
Преместване
13. Използване на допълнителни точки за поредност на желанията
14.
Описание на алгоритъма за класиране


1 . Общи въпроси

1.1. Трябва ли да ходя до детското заведение за кандидатстване?
Кандидатстването и класирането в столичните общински ОДЗ, ЦДГ и СДЯ се извършва единствено през Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). Няма нужда да ходите на място до детското заведение за кандидатстване, освен ако не желаете регистрацията на детето ви в системата да се извърши от директора на детското заведение (напр. ако нямате достъп до Интернет или имате проблеми с регистрирането на детето в системата).

1.2. Детето ми трябва да постъпи в подготвителна група, което е задължително. Какво да правя, ако няма места в подготвителна група в детска градина?

Деца, които не са посещавали детско заведение ще бъдат насочвани към подготвителните групи в училищата. За всички деца на възраст за подготвителна група са осигурени места в ОДЗ/ЦДГ или училищата. Свържете се с близките до Вас училища.

1.3. Детето ми е родено през месец януари 2013 година, ще може ли да кандидатства с набор 2012 за учебната 2015/2016 година?
Децата, родени през месец януари 2013 г. ще имат възможност да кандидатстват с предния набор, но след като класиранията влязат в текущ режим на прием, т.е. след месец септември 2015 година. За целта ще бъдe публикувана новина на сайта на ИСОДЗ, секция "Новини".

1.4. Нямам компютър и не мога да ползвам интернет. Какво да направя, за да кандидатствам?

Отидете на място в детското заведение и писмено заявете информацията за Вашето дете и реда на кандидатурите, които желаете. Директорът на детското заведение ще въведе информацията за Вашето дете и ще извърши необходимите действия от Ваше име. Следете списъците на класираните при тяхното изнасяне пред детските заведения.

1.5. Кои са основните дати за прием в общинските детски заведения през календарната 2015 година?

Основните дати са:
23.02.2015 г. – обявяване на свободните места за набори 2012, 2013 и 2014 с прием от месец септември 2015 г.;
23.02.-07.05.2015 г. – възможност за актуализиране на информацията в профила и разместване на кандидатури;
08.05.2015 г. – първо класиране (под граждански контрол);
09.05.2015 г. - публикуване на резултатите от първото класиране, проведено под граждански контрол.

За повече информация Вижте секция „Календар” в сайта: http://kg.sofia.bg/?page=cal


1.6. Детето ми посещава яслена група в общинско ОДЗ. Трябва ли да кандидатстваме за 1-ва градинска група от септември?

Не. Децата, които са записани в общински ОДЗ-та автоматично продължават в следващата група през септември.


1.7. Какво означава неактуализиран / непрехвърлен профил?
Това се отнася само за тези деца, чиито регистрации са направени преди приемането към регламента от 2009 г., и не са потвърдени потребители в ИСОДЗ. Повече за процедурата по прехвърляне на профилите може да прочетете тук - http://kg.sofia.bg/?page=manual#c 

1.8. Детето ми навършва 3 години през март и по новите наредби трябва бъде изписано от самостоятелна детска ясла същия месец. Защо няма да може да посещава детска градина до септември, тъй като трябва да си чака набора?

Не се притеснявайте, това вече няма да е така. Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, децата в самостоятелните детски ясли ще бъдат изписвани през месец септември в годината, в която навършват 3 години.

1.9. Детето ми е родено 2014 г. през декември. Ще мога ли да кандидатствам за прием от септември, въпреки че няма да имаме навършени 10 месеца?
Да, ще можете. Всички деца, родени 2014 г. ще могат да кандидатстват с набора си, независимо от датата на раждане. Ако детето бъде класирано, съгласно т. 2.3.9. от правилата за прием директорът на детското заведение може да запази мястото до 90 дни, считано от 01.09.2015 година. При неспазване на срока за постъпване и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място ще се обяви за свободно на следващото класиране, а детето ви няма да може да кандидатства за съответното детско заведение до началото на следващата кампания.


1.10. Детето ми е набор 2012, но е родено в края на годината и към месец септември няма да има навършени 3 г. Ще може ли да участва в класиранията за 1-ва градинска група?
Да, ще може да участва в класиранията за 1-ва група. Според сегашния регламент, всички деца кандидатстват с набора си през системата, без значение през кой месец от годината са родени.

1.11. Искам да направя регистрация на детето си, но не мога да въведа данните за бащата, тъй като той фигурира вече в друг семеен профил.  
Направете регистрация на детето си в системата, без да въвеждате бащата, след което ни изпратете ЕГН и трите му имена чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил. 

1.12. Бащата на детето не е българин и няма ЕГН. При регистрация системата не приема попълненото за бащата без ЕГН.
Моля, направете регистрация на детето, без да въвеждате данните за бащата, след което ни изпратете имената му и рождената дата и година чрез формата за обратна връзка, за да го добавим в семейния профил.

1.13. Не съм съгласен с някои от правилата за прием. Какво мога да направя?
Ние не можем да отговаряме на принципни въпроси, разискване на качествата на правилата, юридически въпроси и други, които не са свързани с конкретното приложение на правилата и процедурите по прием.
Нашата роля е да помогнем на родителите да изпълнят коректно и успешно процедурата по прием чрез системата.
Може да се обърнете с писмо или лично към Работната група, за да бъде взето мнението Ви при обсъждане на евентуални подобрения на правилата за следващата година. Депозирайте писмото в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33.


1.14. С бащата на детето не живеем заедно. Това носи ли предимство?
Деца на разведени или разделени родители не получават предимство според сегашния регламент, затова и няма секция, в която да се упомене такъв факт.

2 . Свободни места


2.1. Обявените свободни места за септември са по-малко от общия брой места за съответния набор. Защо?
Защото общия брой места включва и децата, които са записани в детското заведение в предходни години и автоматично се прехвърлят към съответната група през септември.

2.2. Защо групите навсякъде са препълнени? Не се ли намалява качеството на услугата?
Това действително е сериозен проблем. От една страна, трябва да се търсят всички възможни резерви, за да се приемат повече деца в условия на остър дефицит. От друга страна, не бива да се допуска намаляване на качеството на услугата под определен минимум. Отговорността и правото да определят баланса между тези две противоречиви изисквания е на директорите.


2.3. Има ли възможност за прием извън системата?
Вече всички деца преминават през класиране с точки. Само работната група към Дирекция "Образование" ще има право да насочва за директен прием. В правилата, утвърдени от Столичния общински съвет, е записано, че контролът се осъществява заедно с представители на Работната група.

2.4. Децата с хронични заболявания отново ли през системата трябва да кандидатстват?
Съгласно т.2.2.4. от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ. Директорката е длъжна, ако приеме детето, да въведе тази информация в системата, поради тази причина е необходимо да има създаден профил.

3 . Регистриране


3.1. Нямаме регистрация, а желаем да кандидатстваме за септември. Какво да направим?
По всяко време можете да регистрирате нови профили на родителите и децата в семейството, както и да въведете информация за определяне на валидните критерии.

3.2. Не съм регистрирал втория родител. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави родител” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на втория родител. След това попълнете необходимите данни в профила на втория родител, за да получите пълния брой точки. Следвайте тези инструкции: http://kg.sofia.bg/?page=news&id=177

3.3. Искам да регистрирам ново дете в семейството. Как мога да го направя?
Натиснете бутона „Добави дете” в началната страница на профилите. Въведете ЕГН и имената на детето. След това попълнете необходимите данни в профила на детето. Следвайте тези инструкции:http://kg.sofia.bg/?page=news&id=177

3.4. Мога ли да поправя данните на родителите, да сменя първия родител с втория заради адресната регистрация?
Няма значение кой от родителите е записан първи. Достатъчно е адресът на местоживеене на семейството, който сте заявили в профила, да фигурира в една от личните карти на родителите, или да имате удостоверение за настоящ адрес.

3.5. При кандидатстването с ЕГН-то за второто дете, се изписва, че ЕГН-тата на първото дете, и нашите със съпруга ми вече са в системата и не ми дава по нататъшен достъп. Как точно да кандидатствам за второто дете?
Най-вероятно детето е добавено в системата от директорката на детското заведение, в което сте кандидатствали, при стартирането на системата. Моля, направете регистрация на малкото дете в системата, след което изпратете данните на голямото дете във формата за обратна връзка, за да бъде добавено към семейния профил.

3.6. Кандидатствахме в СДЯ с молба на хартиен носител. Сега не успявам да регистрирам детето си.
Данните на детето са добавени от директорката на яслата в системата, поради тази причина не можете сами да ги добавите. Моля, изпратете ЕГН и трите имена на детето и един от родителите, както и валиден имейл, с който ще можете да влизате в семейния си профил във формата за обратна връзка.

3.7. Как да направя нова регистрация?
Следвайте тези инструкции:
http://kg.sofia.bg/?page=news&id=160
Можете да видите кратко филмче, показващо процеса по създаване на нов профил тук.

4 . Кандидатстване

4.1. Детето ми все още няма навършени 10 месеца. Можем ли да кандидатстваме от сега за догодина?
Не. Може да се регистрирате, но във всички градини ще получите надпис „Избрали сте заведение, в което няма подходяща група за Вашето дете”, ако се опитате да добавите кандидатури. Изчакайте обявяването на свободните места за прием от септември следващата година. Свободните места ще се обявят в края на февруари. Тогава ще може да добавите кандидатури.


4.2. Как стоят нещата с интернет записването за ясли?
От календарната 2012 година процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ. Направете регистрация на детето и създайте желаните кандидатури.


4.3. Пази ли се ред за следващата година или пак наново трябва да се регистрираме?
Всеки, който е регистриран и кандидатствал за прием в ОДЗ, ЦДГ или СДЯ на Столична община запазва кандидатурите си, докато не бъде класиран и ако има съответната възрастова група в детското заведение. Ако тази година не бъдете класирани, кандидатурите Ви се запазват за следващата със същия брой точки. Прехвърлянето към по-горна група става автоматично.
Няма нужда от „подновяване на регистрация”. Регистрация се прави веднъж. Кандидатурите се запазват през годините, но могат да се променят от родителите. Точките по критериите остават същите, освен ако няма променени обстоятелства, които трябва да се отразят от родителя. Разбира се, това предполага, че правилата за следващите години ще бъдат подобни, що се отнася до критериите и точките. Възможни са малки подобрения, но не очакваме значителни промени на правилата в следващите години – особено, ако приемът тази година премине успешно.

5 . Общи критерии

5.1. Кога се доказват критериите?
Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детското заведение. Трябва да се представят всички необходими документи. Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване и ще върне кандидатурата за повторно класиране със съответния намален брой точки.

5.2. Как мога да откажа вече заявен критерий?
Натиснете бутона „Откажи” срещу вече заявен критерий. Ако искате да заявите критерия отново, натиснете „Заяви” и въведете исканата информация.

5.3. Ние живеем под наем, но нямаме регистрация на този адрес. Как да докажем, че живеем там?
Трябва да направите адресна регистрация (постоянна или настояща) по местоживеене на семейството. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение от съответната общинска администрация за регистрация на настоящ адрес, издадено преди датата на класиране на детето.

5.4. И двамата родители имаме различни адресни регистрации от реалното местоживеене на семейството. Трябва ли да си сменяме личните карти?
Няма нужда да сменяте лични карти, ако постоянният адрес на поне един от родителите е на територията на Столична община. Достатъчно е да имате регистрация по настоящ адрес там, където реално живее семейството. Ако детето бъде класирано, трябва да представите удостоверение за настоящ адрес, издадено от съответната общинска/районна администрация преди датата на класиране.

5.5. Не живея с бащата на моето дете и нямам добри отношения с него, въпреки че родителските му права не са отнети. Как да докажа точка за него по К2?
Трудовият статус на бащата трябва да се докаже при записване. Ще трябва да вземете служебна бележка директно от работодателя на бащата.

5.6. Съпругът ми работи в чужбина, ще ми признаят ли бележката, естествено преведена и легализирана и колко време преди това мога да я извадя?
Изисква се преведена и легализирана служебна бележка от работодателя, ако родителят работи в страна от Европейския съюз. Документът трябва да е издаден не по-рано от един месец преди датата на класирането.
Работа в държава, която не е членка на ЕС няма да бъде призната.


5.7. Аз съм редовен студен и едновременно с това работя. Мога ли да ползвам две точки по К1 и К2?
Не. Може да ползвате само една точка – или като работещ, или като редовен студент. Сумата от точките по К2 и К3 не може да надвишава 1 за всеки родител.
 

5.8. Как стои въпросът с майките студентки по майчинство? Аз в момента съм прекъснала за 1 година по майчинство напълно правомерно и със запазени студентски права.
Да, ще ползвате 1 точка - точно както работещите родители в отпуск по майчинство.

5.9. До кога се отчита К5 – до записването ли или до момента на тръгване на детската градина?
Месеците посещение на ясла се отчитат към момента на записването. С включването на СДЯ в системата, вече не е необходимо това предимство да се заявява от родителя в профила и да се представя служебна бележка от директора на яслата при записване. Посещаващите деца вече фигурират в ИСОДЗ и предимството ще се начисли автоматично.

5.10. За кои набори важи тази точка по К5?
Внимание! Точката по К5 важи само за кандидатстване в 1-ва група от септември, т.е. за набор 2012! Това предимство няма за цел да улесни преместване от една ясла в друга, а да даде по-близки шансове на деца, посещаващи самостоятелна детска ясла за прием в 1-ва градинска група с тези, които са в яслени групи в ОДЗ и преминават автоматично. 

5.11. Детето ми в момента посещава частна ясла, това дава ли предимство?
Предимство по К5 ползват деца, посещаващи самостоятелни общински детски ясли на територията на Столична община при кандидатстване в 1-ва градинска група. Критерият не включва частните такива или яслените групи на ОДЗ.

6 . Социални критерии

6.1. Опашките на социалните (40%) и общите (60%) критерии отделно ли ще се виждат за всяка градина?
Да, опашките от квотата за социални критерии ще са отделни от общите опашки.

6.2. Деца с ТЕЛК или хронични заболявания, които кандидатстват за детско заведение, ще получат ли точки?
Съгласно т.2.2.4 от Правилата за прием, децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

7. Допълнителни критерии

7.1. Допълнителните критерии на педагогическите съвети в ОДЗ и ЦДГ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Допълнителните критерии са приети на заседание на педагогическите съвети на детските градини със съответните протоколи. Те са одобрени от Дирекция "Образование" съгласно изискванията на Правилата на прием от СОС. Тези допълнителни критерии подлежат на актуализация преди първо класиране за всяка учебна година, при желание от страна на педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ-та.

7.2. Допълнителните критерии, важащи при кандидатстване в СДЯ подлежат ли на актуализация или са окончателни?
Не. Допълнителните критерии в СДЯ-та са приети от СОС и важат при кандидатстване във всички СДЯ на територията на СО. Не подлежат на актуализация спрямо сега действащите Правила за прием.

7.3. Защо не се изчисляват подточки по ДК1?
Точките по допълнителен критерий 1 "Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември" се определят автоматично от ИСОДЗ на основание наличните данни в системата за брата/сестрата на кандидатстващото дете. Ако не виждате подточка по ДК1, пишете до екипа по поддръжка или се свържете с директора на детското заведение.

7.4. Ще излезе ли автоматично, че по-голямото ми дете вече посещава ДЗ и кое точно, или аз ще го въвеждам?
Да, ще излезе автоматично - стига по-голямото дете да има профил към семейството. Информацията за ДК1 се взима от семейния профил.

7.5. Защо допълнителен критерий 2 (ДК2) "И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти" се дублира с общ критерий 2 (К2), утвърден от СОС?
Допълнителните критерии задават подредба само в рамките на групи с равен брой точки по критериите от СОС. Те се избират от педагогическите съвети на ОДЗ/ЦДГ, които имат правото да дублират критерии на СОС. Това просто означава, че работещите родители ще се подредят по-напред в рамките на групи с равен брой цели точки.

7.6. Аз съм самотен родител. Защо да не получа подточка по ДК2?
Ако отговаряте на изискванията и сте заявили СК9 „Неизвестен родител или отнети родителски права”, ще получите подточка по ДК2.

7.7. Чухме, че някои градини въвеждат допълнителни критерии по квартали (например, Младост 1). Това вярно ли е?
Не. Важат цялостните административни райони, които включват по няколко квартала. Например, район „Младост” включва кварталите Младост 1, 1А, 2 и 3. Административните райони са дадени в секция „Детски заведения” на сайта. Гледа се адреса на местоживеене на семейството, който е даден в профила на първия родител. Съответно, трябва да изберете района на този адрес, за да бъде изчислена подточката правилно.

7.8. Как ще се доказва, че семейството живее на територията на административния район на детското заведение?
Поне един от родителите трябва да има настояща или постоянна регистрация в този район. Съответно, при записване ще трябва да представите или лична карта за постоянна регистрация, или удостоверение за настояща регистрация.

7.9. Трябва ли да се регистрират и двамата родители, или е достатъчно единият да има регистрация на територията на административния район?
Адресът, въведен в профила на първия родител трябва да отговаря на реалното местоживеене на семейството. Разглежда се районът на реално местоживеене на семейството. Достатъчно е единият родител да има регистрация за постоянен или настоящ адрес там.

7.10. Съпругът ми работи в БАН и преподава на хонорар в УНСС. Имаме ли предимство?
Работата в БАН не е работа в общинско училище и не носи предимство. Ако съпругът Ви преподава на хонорар във висше училище, не ползвате предимство по ДК4.

Предимство по ДК4 ползват кандидатстващите деца, които имат поне един родител, работещ на трудов договор в общинските детски заведения и училища, най-малко 6 месеца преди класиране и не са в период на предизвестие.

7.11. Ако съм нехабилитиран преподавател, мога ли да ползвам предимство по ДК4? За кои училища важи този критерий? Как стои въпроса с колежите?
Нехабилитираните преподаватели, работещите в държавни и частни училища или колежи не ползват предимство по ДК4.

7.12. Кой адрес ще се взима за месторабота - този на конкретен офис доказано със служебна бележка или адреса на регистрация на фирмата?
Ще се гледа адреса на месторабота от служебната бележка. Този допълнителен критерий е избран само от няколко градини.

7.13. Студентите, които учат в административния район на градината, могат ли да се възползват от тази 0,1 т. на работещите?
Да, ще ползвате 0.1 т. – както работещите. Укажете района на ВУЗ в полето за район на месторабота. 

7.14. Как точно се дават подточките? Зависят ли от реда в списъка от допълнителни критерии?
Всеки допълнителен критерий носи една подточка (една десета), които се сумират се и се добавят към броя на точките по общите критерии. Например, ако събирате 8 точки по общите критерии и 2 подточки по допълнителните, ще имате 8.2 точки общо.

8 . Шансове за прием


8.1. Как мога да преценя дали имаме шансове за прием в някое детско заведение?
Място в списъците не е добра индикация за шансовете за прием. Всички са кандидатствали на много места. Например, ако едно дете с висок брой точки бъде прието по първо желание, неговите кандидатури ще бъдат премахнати от всички други опашки. Те ще се предвижат напред. В момента не може да определите кои кандидатури реално ще останат на опашката при класиране. Следователно, не може да определите какви са реалните шансове за прием.

8.2. Защо в едно детско заведение имаме едни брой точки, а в друго - други точки?
Точките, които получавате можете да видите в секция "Критерии/точки" в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви. Предимство по допълнителните критерии се ползва само, ако те са приети от педагогическите съвети на конкретните ОДЗ/ЦДГ, за самостоятелните ясли важат всички допълнителни критерии. Тази информация може да видите на страниците на детските заведения, в които детето Ви кандидатства.

8.3. Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?
Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

9. Случайни номера


9.1. Как ще се класират децата с равен брой точки и подточки?
Всички деца се нареждат в списъка с чакащи по точки. При равен брой точки и подточки, ще се нареждат по азбучен ред. При попадане в гранична група по време на класирането ще се генерират случайни номера. По-малките номера ще са с предимство.

9.2. Какво означава термина „гранична група”?
Става въпрос за тези групи с равен брой точки и подточки, които са на границата на прием в детското заведение. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки (примерно, 8.1 т.). Тези 10 деца с 8.1 точки всяко образуват граничната група.

9.3. Случайният номер ще включва ли час и минута на подаване на заявката? Ще имаме ли по-големи шансове, ако подадем заявка в по-ранен час?
Не. Няма да има заявки за входящ номер! Случайните номера ще се получават автоматично от системата на случаен принцип за всички кандидатури, за всяко класиране.

9.4. Няма ли системата да се претовари пак, когато се заявяват входящи номера?
Не. Няма да има заявяване на входящи номера. Няма предпоставки за претоварване.


9.5. Ако детето ми не е класирано, кандидатурите запазват ли се?
Кандидатурите остават активни и за следващо класиране, в случай че детето Ви не се е класирало, няма нужда да ги добавяте наново.
9.6. Детето ми има активни кандидатури за настоящата учебна година, необходимо ли е да ги потвърдим за следващата учебна година или ще се прехвърлят автоматично?
Няма нужда да ги потвърждавате, всички активни кандидатури ще се прехвърлят автоматично за следващата учебна година.
9.7. Желая да запиша детето си в детска градина от месец септември 2015 г. Трябва ли да кандидатствам отсега? И това дава ли ми предимство при класиранията за следващата учебна година?
Не, по-ранното кандидатстване не ви носи предимство, тъй като случайните номера се генерират в момента на класиране. Изчакайте да бъде обявен приемът за учебната 2015/2016 година.

10 . Класиране - квоти

10.1. Какво става с оставащите свободни места от квотата, ако в някоя група няма достатъчно кандидатури в квотата по социални критерии?
Ако квотата не е попълнена след 1-во класиране, оставащите свободни места от квотата ще бъдат прехвърлени към общата опашка и на тях ще бъдат класирани деца по общите точки.

10.2. Ще важат ли квотите, когато групите преминат в режим на текущ прием след септември?
Не. След първоначалното класиране на 08.05.2015 г. квотите няма да важат.

10.3. Как ще се виждат кандидатстващите под квота за социалните критерии?
Ще има две отделни опашки – една по социални критерии и една обща. Свободните места ще се разделят в отношение 40/60 между двете опашки. Кандидатурите на деца, които имат точки по социални критерии ще се наредят на опашката по социални критерии. Кандидатурите на всички деца (без точките по социални критерии) ще се наредят на общата опашка.

10.4. Какво означава, че първоначалното класиране за прием от септември ще се проведе на две стъпки?
Стъпка 1: Класиране на социалните и общите опашки според квотата
1.1. Свободните места ще бъдат разделени 40% за социалната опашка (с обикновено закръгление нагоре) и 60% за общата.
1.2. Класира се социалната опашка за 40% от свободните места. Където има гранична група за социалната опашка се тегли жребий (случайни номера).
1.3. Класират се общите опашки за 60% от свободните места. Където има гранична група НЕ се тегли жребий.
1.4. Оставащите свободни места от социалните опашки и от общите опашки се събират.
Стъпка 2: Класиране на оставащите свободни места само с една обща опашка
2.1. Формира се само общата опашка, на която са всички некласирани деца само с точките по общи критерии. Децата от социалната опашка, които не са класирани на предходната стъпка, също участват в общата опашка, но само с точките си по общи критерии.
2.2. Класира се общата опашка за оставащите от т. 1.4 свободни места.
2.3. Където има гранична група се тегли жребий.
Резултатът е класиране за всички свободни места за тази група, изпълнявайки условието от правилата на Столичния общински съвет за 40% квота по социалните критерии.
Реалният алгоритъм за класиране прилага горните принципи, но е доста по-сложен, защото работи на много итерации с цел да се осигури възможно най-високото желание в подредбата на кандидатурите. Алгоритъмът осигурява прием на близнаци при класиране на поне един от тях – дори да не е останало свободно място за втория близнак.
Следващите класирания, които ще се провеждат през две седмици всяка събота до 20.06.2015 г. (включително), ще включват само една стъпка. Ще се сформира само една обща опашка за всяко детско заведение/набор, в която ще участват всички кандидатури с пълния брой точки по всички критерии.

11 . Контрол


11.1. Как ще се контролира записването и класирането?
Всички деца, родени 2008 г. и по-малки трябва да преминат през класиране по точки. Само Дирекция "Образование" ще има право да дава извънредни предимства под контрол на Работната група. В правилата, утвърдени от Столичния общински съвет, е записано, че контролът се осъществява заедно с представители на Работната група. Следователно, тази година можем да очакваме още по-голямо намаление на приетите деца извън регламента или по неоснователни причини.

11.2. Какво означават 10+ т. в списъците? В крайна сметка е нормално да се вижда реалния брой точки.
Означава, че детето има повече от десет точки. Ограничението да не се виждат точките над определена граница е решение на Работната група. Търси се баланс между прозрачност и защита на лична информация. Мислим, че е справедливо спрямо родителите в по-тежко социално положение.

11.3. Кой ще може да дава допълнителни точки?
Комисия с участието на Работната група ще дава допълнителни предимства само при извънредни обстоятелства. Това ще стане след общото класиране, когато квотите ще отпаднат и ще има само една обща опашка. Решенията на комисията ще са публични. Разбира се, публичните решения няма да съдържат лични данни.

11.4. Кой ще осъществява контрола?
Чл. 4.1 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет гласи:
Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а за обединените детски заведения и целодневните детски градини - от Дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед № СО-РД-09-01-282/09.07.2013 г., изменена със Заповед № СО-РД-09-01-202/09.06.2014 г. на кмета на Столична община.”
В Работната група участват представители на две неправителствени родителски организации – Асоциация „Родители” и Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, както и други родители. Участват представители на дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване” и представители на директорите.
Няма по-добра гаранция за прозрачност от гражданския контрол, който е установен от Столичния общински съвет с чл. 4.1 от Правилата за прием.

12 . Преместване


12.1. Как мога да заявя, че желая преместване в друго детско заведение и получаваме ли точки за предимство?
Към момента няма опция за преместване в системата. Моля, добавете желаното детско заведение в кандидатурите на детето и то ще участва в следващите класирания. В случай че има свободни места и се класира, ще имате възможност да го преместите. Предимство за преместване не се начислява.

12.2. Детето ми е класирано и записано през ИСОДЗ, но желая да го преместя. Какво е необходимо, за да мога да ползвам пак точките от поредността на желанието, по което е класирано?

В рамките на текущата учебна година, в която е записано, няма да можете да ползвате отново тези точки, освен ако не го отпишете от детското заведение, което посещава към момента. Тези точки автоматично ще бъдат възстановени за следващата учебна година.

13. Използване на допълнителни точки за поредност на желанията


13.1. Кога се възстановяват използваните точки от класиранията, в случай че детето бъде класирано по някое от първите три желания?
Ако Вашето дете бъде класирано по първо, второ или трето желание, Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) отчита точките, които сте използвали при класирането.

Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:
  • класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
  • класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
  • класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано, трябва да заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение и използваните точки ще бъдат възстановени от системата веднага.

Ако записването бъде отказано от директор поради нередовност на представените документи за записване, използваните точки също ще бъдат възстановени от системата веднага. 

Ако не запишете детето в рамките на указания краен срок за записване, кандидатурата ще бъде елиминирана и използваните точки от класирането няма да бъдат възстановени веднага (за поредното класиране, което се провежда в деня след елиминирането), а за следващото класиране.

14. Описание на алгоритъма за класиране


14.1. Защо остават свободни места след класиранията въпреки че има чакащи деца?
Наличието на незаети свободни места след проведено класиране се дължи на спецификата на алгоритъма за класиране.

Съгласно точка 2.2.10. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски заведения на територията на Столична община „Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ, ОДЗ и ЦДГ”, което означава, че следва да се осигури класиране на възможно най-доброто желание за всяко дете.

Алгоритъмът за класиране на децата чрез Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е процес, който цели запълване на свободните места, отчитайки точките и желанието на всяко дете. Във връзка с изискването на точка 2.2.6. от Правилата алгоритъмът осигурява и едновременното класиране на близнаци.

При класиране на дете по определено желание, системата премахва всички по-ниски кандидатури. Процесът на оптимизация продължава, докато няма възможност нито едно дете да бъде класирано на по-добро за него желание. 

Друга особеност на алгоритъма, наложена от спецификата на регламента за класиране е, че запълването на свободните места се извършва на групи.
При наличие на N свободни места за определена група в даден момент от стъпката, до която е стигнало класирането, от опашката на чакащите се взима следващата група деца с равен брой точки. Ако броят на децата в групата е по-малък или равен на N, на тази стъпка всички кандидатури се отбелязват като класирани. В противен случай се създава гранична група, като кандидатурите се маркират с флаг указващ, че съответната кандидатура ще участва в теглене на случайни номера (напр. останали са 3 свободни места, но в началото на опашката има 10 деца с равен брой точки и подточки. Тези 10 деца  образуват граничната група). При създаване на гранична група не се премахват кандидатурите на по-ниско желание, тъй като класирането не е приключило и зависи от случайните номера, които ще се генерират. Възможно е едно дете да попадне в повече от една гранична група, в различни детски заведения. Следващият етап от класирането е изтеглянето на случайните номера (чрез използването на външно, софтуерно независимо устройство) за формираните на предходната стъпка гранични групи. Кандидатурите в граничните групи се сортират по възходящ ред, според генерирания случаен номер и се запълват свободните места за граничната група. За всички класирани деца се премахват кандидатурите на по-ниско желание. В случай че премахната кандидатура е била класирана на предходна стъпка, това води до освобождаване на свободно място. Така получените свободни места се запълват със следващите кандидати от граничната група. По време на стъпките от класирането е възможно деца от определена гранична група да бъдат класирани на по-високо желание (в друга гранична група). Това от своя страна води до изтриване на кандидатурите на детето на по-ниско желание. Така се създават предпоставки за изчерпване на граничната група, т.е. големината на граничната група да стане по-малка от свободните места. Ако граничната група се изчерпи, местата остават незаети за текущото класиране. Системата не може да продължи с класиране на деца с по-малък брой точки, защото е на стъпка „генератор на случайни номера“, и класирането на деца извън генерираните вече гранични групи, ще доведе до потенциално създаване на нови гранични групи (за които трябва отново да се теглят случайни числа).

По време на класирането системата извършва автоматични проверки за неговата коректност (напр. проверка относно класирането на близнаци; проверява дали едно дете не e класирано на повече от едно място и др.).
   
В  сайта  на  Информационната  система  за  обслужване  на  детските  заведения, рубрика „Новини“ за всяко класиране се публикуват файлове с информация за генерираните случайни номера (ISODGGenerator.log) и резултата от отделните стъпки на класирането (ISODGRegister.log).