ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №126 Тинтява - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:126
Име:Тинтява - сграда 2
Директор:Емилия Такова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Проф. Вайганд" № 6
Комуникация:
9201820 8220895

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва група, родени 2014 г.312100100
2-ра група, родени 2013 г.312100100
3-та група, родени 2012 г.27261000
Подготвителна група, родени 2011 г.23221000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

 

920 18 20,

920 15 45.

МОБИЛЕН ТЕЛ. НА ДИРЕКТОРА     0884 801565    .

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЗВАЙТЕ ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА!

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2010 / 2011 Г ОТ 9. 00 ДО 12. 30 ОТ 13. 00 ДО 17. 00 Ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ ИСОДГ / ЗАЯВЛЕНИЯТА СА ИНДИВИДУАЛНИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ С ИЗБРОЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ/

2. СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ОТ МЕСТОРАБОТАТА НА РОДИТЕЛИТЕ

3. КСЕРОКОПИЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТИ НА РОДИТЕЛИТЕ

4. АКТОВЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА В СЕМЕЙСТВОТО

5. ИМУНИЗАЦИОНЕН ПАСПОРТ НА ДЕТЕТО

6.ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА НА ДЕТЕТО