ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №71 Щастие (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:71
Име:Щастие
Директор:Мария Панайотова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл. 22
Комуникация:
8752032
8750338
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред400
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1600
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2700
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3400
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4420
Хронични заболявания400
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1990
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №71 "Щастие" се намира на ул."Усмивка" №1 в район "Младост".  Детската градина  функционира с пет градински и една яслена групи. Богатата и съвременна база отговаря на всички изисквания за възпитатието и обучението на децата от предучилищна възраст.  Разполагаме  с обновен и осъвременен плувен басейн за децата от 3 до 7 год. възраст. В ДГ №71 работи екип от висококвалифицирани и професионално подготвени кадри. Нашата работа е насочена към открояване на детската личност, стимулиране на индивидуалния творчески потенциал на всяко дете чрез използване на разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение. Във всяка възрастова група учебните занимания се водят по утвърдени от МОН програми и познавателни книжки към тях. По желание на родителите се предлагат  следните допълнителни педагогически дейности: английски език, плуване, народни танци, балет,  приложни изкуства и футбол.


От 15.09.2018 г. в ДГ №71 "Щастие" ще  функционират следните възрастови групи:

- набор 2016 и 2017 г. (сборна) - 1 яслена група;

- набор 2015 г. - 1 първа група;

- набор 2014 г. - 1  втора група;

- набор 2013 г. - 2 подготвителни групи - 5 годишни;

- набор 2012 г. - 1 подготвителна група - 6 годишни;

Приемът в ДГ №71 "Щастие" се осъществява съгласно Правилата за прием на деца в общинските  детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на СО /в сила от 19.03.2018г./

Работното време за записване на приетите деца за учебната 2018/2019 година е всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа в кабинета на директора на ДГ №71.


ЕКИПЪТ НА ДГ №71 "ЩАСТИЕ" ВИ БЛАГОДАРИ ЗА ИЗБОРА И ВИ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ!

С уважение: Мария Панайотова,

Директор на ДГ №71 "Щастие"