ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №24 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:24
Име:Надежда
Директор:Емилия Петрова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Kумановски бой", №16
Комуникация:
9381170 9382957

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.1275000
2-ра ясла, родени 2015 г.53485000
1-ва група, родени 2014 г.59554000
2-ра група, родени 2013 г.61565000
3-та група, родени 2012 г.594117001
Подготвителна група, родени 2011 г.52455020
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

ДГ №24 „Надежда” е открита през м. май 1976 г. Функционира с 10 групи: 2 яслени, 4 градински и 4 подготвителни. Ежегодно ДГ №24 работи с около 280 деца. Те се обучават и възпитават в просторни и много добре обзаведени занимални и кабинети, в които децата се насочват към разнообразна дейност, творчество и активно поведение. В музикалния салон се провеждат всички музикални и двигателни занимания, тържества, празници и развлечения. Коридорите са просторни и с много фоайета, в които са обособени различни естетични и функционални кътове, даващи полезна информация, въздействащи познавателно, възпитателно и идейно на деца, родители и персонал, наброяващ 43 служители.

Постоянни цели в работата на екипа са:
- съвременно гражданско възпитание и образование;
- защита и укрепване на физическото и психическото здраве на децата;
- развитие на речта и логопедична терапия за нуждаещите се;
- усвояване на непреходните християнски ценности и добродетели чрез подходящи форми, средства и запознаване със съкровищницата на народното творчество - събрало мъдростта на вековете и запазило ни като народ.

 

ДГ №24 „Надежда” е

„достойно име за приказен палат,

в който 40 лета деца растат:

щастливи, здрави, радостни, добри,

безгрижни, умни, с весели игри.”