ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №24 Надежда (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:24
Име:Надежда
Директор:Емилия Петрова
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Kумановски бой", №16
Комуникация:
9381170 9382957
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1000
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред3000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4900
Хронични заболявания800
СОП200
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5400
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5500
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3800
Хронични заболявания1700
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №24 „Надежда” е открита през м. май 1976 г. Функционира с 10 групи: 2 яслени, 4 градински и 4 подготвителни. Ежегодно ДГ №24 работи с около 280 деца. Те се обучават и възпитават в просторни и много добре обзаведени занимални и кабинети, в които децата се насочват към разнообразна дейност, творчество и активно поведение. В музикалния салон се провеждат  музикални и двигателни занимания, тържества, празници и развлечения. Коридорите са просторни и с много фоайета, в които са обособени различни естетични и функционални кътове, даващи полезна информация, въздействащи познавателно, възпитателно и идейно на деца и родители. Детската градина разполага с логопедичен кабинет, в който с нуждаещите се деца работят логопед и психолог. При необходимост, за децата със специални образователни потребности се осигурява и ресурсен учител от РЦПППО София-град. ДГ № 24 е база на СУ "Св. Кл. Охридски" и тук се обучават студенти по специалност Логопедия.

Постоянни цели в работата на екипа са:
- съвременно гражданско възпитание и образование;
- защита и укрепване на физическото и психическото здраве на децата;
- развитие на речта и логопедична терапия за нуждаещите се;
- усвояване на непреходните християнски ценности и добродетели чрез подходящи форми, средства и запознаване със съкровищницата на народното творчество - събрало мъдростта на вековете и запазило ни като народ.

 

ДГ №24 „Надежда” е

достойно име за приказен палат,

в който 42 лета деца растат:

щастливи, здрави, радостни, добри,

безгрижни, умни, с весели игри.