ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №11 Мики Маус (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:11
Име:Мики Маус
Директор:Розалия Филипова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 1" до бл.18
Комуникация:
8742041 8749089
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3700
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред6510
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2400
Хронични заболявания600
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2500
Хронични заболявания600
СОП200
Работна група1--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ , НА КОИТО ДЕЦАТА СА ПРИЕТИ В ДГ №11 "МИКИ МАУС",  ТАКА СТЕ СБЪДНАЛИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ И Е НАСТЪПИЛО СПОКОЙСТВИЕ ЗА СЕМЕЙСТВАТА ВИ!

ЗАПОЧВА  КАМПАНИЯТА ПО  ЗАПИСВАНЕТО  СЛЕД  ТЕКУЩИТЕ КЛАСИРАНИЯ . КРАЙНИЯТ  СРОК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ  Е  25.5.2018

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПОДГОТОВКА  НА  РОДИТЕЛИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1.ПРИ КЛАСИРАНЕ НА ДЕТЕТО ВИ, ПРИНТИРАЙТЕ ОТ ПРОФИЛИТЕ СИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЗАПИСВАНЕ  И   ДА  СЕ   ПОДПИШЕ  И   ОТ  ДВАМАТА РОДИТЕЛИ.

2.ПРИГОТВЕТЕ  ВСИЧКИ   ДОКУМЕНТИ, ИЗБРОЕНИ  В ЗАЯВЛЕНИЕТО  И  ПРОВЕРЕТЕ  СЪДЪРЖАНИЕТО  ИМ  ДА  ОТГОВАРЯ  НА ТОВА  , КОЕТО  Е ЗАЛОЖЕНО  В НЕГО.

3.НЕ ЧАКАЙТЕ  ПОСЛЕДНИЯ СРОК  ЗА ЗАПИСВАНЕ.

4.ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СТАВА ОТ 9.00 ЧАСА ДО 17.30 ЧАСА В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

5.ЗА ЗАПИСВАНЕТО СА НЕОБХОДИМИ ОКОЛО 30 МИНУТИ НА РОДИТЕЛ - ЗА ЗАПИСВАНЕ, ВЪПРОСИ И ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

ПРИ ПРОБЛЕМИ ЗВЪНЕТЕ  НА ТЕЛЕФОНИ: 0884801630; 028742041  ИЛИ  028749089.

ЖЕЛАЯ УСПЕХ! ДИРЕКТОР: РОЗАЛИЯ ФИЛИПОВА

 

 

ДГ №11 "МИКИ МАУС" - ГР. СОФИЯ, Ж.К. "МЛАДОСТ"-1, ТЕЛ./ФАКС: 8742041; 0884801630

ДГ №11 е създадена през 1974 г.

Днес, в нея се отглеждат и възпитават децата на  родители, коита  са  от  първите  випуски  след  създаването  на  детската  градина .

ДГ 11 е разположена е на 2 дка застроена площ и 8 дка залесен , озеленен и  подреден   двор,за  който  се  полагат  големи  усилия  да  е красив  ,безопасен  и  забавен  за  децата.

ДГ се  намира  във вътрешността на квартал Младост 1 , далеч от шума и замърсения булевард.

В сградата се помещават 7 групи детска градина и една яслена група. Обособени са два салона - Музикален и Физкултурен, което е предпоставка за разностранното детско развитие. За децата се грижат висококвалфицирани и всеотдайни в обичта си към тях  40 служители.

Педагогическият персонал е с висок образователен ценз,амбициозен и  със стремеж за непрекъснато усъвършенстване и даване  на  децата  колкото  се може  повече знания,  умения ,  компетентности. Ежедневно търси партньорството на родителите с цел максимално достигане на държавните образователни стандарти/ДОС/ от децата по пътя към предучилищната подготовка и личностно развитие.

Предвид детските интереси и заложби, в  ДГ 11  се организират  конкурси за  избор  на  фирми за  предоставяне на  допълнителни педагогически услуги. Видът и броят им се определя от родителите. В последните години се предпочитат: английски език, фолклор,  футбол, латино танци, класически балет, логопед, приложно изкукство,изправителна  гимнастика  . За  първи  път  през  2018   предложихме  и  шах  за  деца  от  4 до  7  години и този  спорт  се  радва  на  много  голям  интерес  от  страна на  родителите  и най- вече  на  децата  .

ПРОДЪЛЖАВА традицията да се организират туристически походи, еднодневни  екскурзии,ски-училище и   при  желание  - летен отдих на море за малките възпитаници на ДГ №11.

ЦЕЛОГОДИШНО  СЕ  УРЕЖДАТ СРЕЩИ  НА  ДЕЦАТА С  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА  РАЗЛИЧНИ  ЖАНРОВЕ  В  ИЗКУСТВОТО,  ЛИТЕРАТУРАТА ,МУЗИКАТА,ДЕТСКИТЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Вълнуващи изживявания и много мили спомени остават в сърцата на родителите ежегодните детски празници на малките артисти.

Тази година нашите деца бележат много високи постижения в:

- обучението по английски;

- балетното изкуство в детското заведение;

- градското първенство по футбол;

- отлично представяне на конкурса по латинотанци.

В  ДЕТСКА  ГРАДИНА №11  РАБОТЯТ  МНОГО  ДОБРИ  СПЕЦИАЛИСТИ  КАКТО  С ДЕЦАТА   НА  ОБЩА  И  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ПОДКРЕПА,  ТАКА  И С ВСИЧКИ  ОСТАНАЛИ,  КОИТО  ИМАТ  НУЖДА- ПСИХОЛОГ,  ЛОГОПЕД,  РЕСУРСЕН  УЧИТЕЛ.ТЕЗИ  СПЕЦИАЛИСТИ  СЕ  РАДВАТ  НА  МНОГО  ГОЛЯМО  УВАЖЕНИЕ , АВТОРИТЕТ  И  ДОВЕРИЕ   СРЕД  РОДИТЕЛИТЕ , С  КОИТО  СЪВМЕСТНО  И  ПОДПОМАГАНИ  ОТ  ПЕДАГОЗИТЕ  В  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА , ПРЕОДОЛЯВАТ  ВСИЧКИ  ТРУДНОСТИ  ,СВЪРЗАНИ  С  ДЕЦАТА.

                                                                                                                                                        С УВАЖЕНИЕ-  ДИРЕКТОР  :  Р.  ФИЛИПОВА