ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №92 Мечта (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:92
Име:Мечта
Директор:Виолета Александрова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ж.к. "Левски-Г", ул. "Пор. Г. Кюмюрджиев", № 2
Комуникация:
02/946 6100
02/946 7719
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1300
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2400
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5310
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4220
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред5200
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СОА16-РД09-926 от 27.06.2016 г. на кмета на Столична община Обединено детско заведение №92 (ОДЗ №92) се преименува на Детска градина №92 "Мечта" (ДГ №92 "Мечта").

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №92 "МЕЧТА" Е ОТКРИТА ПРЕЗ 1993 ГОДИНА. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА, РАЗДВИЖЕНА СГРАДА, ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ В АРХИТЕКТУРНО ОТНОШЕНИЕ ЗА СТРАНАТА. РАЗПОЛАГА С ПРОСТОРЕН МУЗИКАЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН САЛОН, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ПЛУВЕН БАСЕЙН, ДОБРЕ ПОДДЪРЖАН ДВОР, ЗАНИМАЛНИ, СПАЛНИ И ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ, КУХНЕНСКИ БЛОК И ПЕРАЛНА.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БРОЯ НА ГРУПИТЕ В ДГ №92 "МЕЧТА" ОТ 01.09.2016 Г.

ЯСЛА - 1 (ЕДНА)      

1-ВА ГРУПА - 2 (ДВЕ)       

2-РА ГРУПА - 2 (ДВЕ)        

3-ТА ГРУПА - 1 (ЕДНА)    

4-ТА ГРУПА - 2 (ДВЕ)