ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №126 Тинтява - сграда 2

Тип:ДГ
Номер:126
Име:Тинтява - сграда 2
Директор:Емилия Такова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Проф. Вайганд" № 6
Комуникация:
9201820 8220895
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2100
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2502
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред17120
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1600
Хронични заболявания100
СОП300
Работна група0--