ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №31 Люлин (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:31
Име:Люлин
Директор:Елеонора Стоилкова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 208 № 17 - II м. р.
Комуникация:
8245273 8241165
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1400
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5200
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5400
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4600
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред42--
Хронични заболявания300
СОП600
Работна група1--

Информация за родители

 

ДГ №31 "Люлин" е общинска детска градина с яслени групи в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 1 годишна възраст до постъпването им в първи клас  в съответствие с държавния

образователен стандарт за предучилищното  образование.

Постороена е през 1977г.  От  есента на 2019г ще започне извършването на  цялостен ремонт на сградата и  детските площадки

Детското заведение се посещава от 263 деца от 1 година   до 7-годишна възраст, разпределени в 10 групи - 2 яслени, 2 първи, 2 втори, 2 трети ПГ и 2 четвърти ПГ.

Стремежите ни са  ДГ № 31 „Люлин"”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо,  да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите – сигурност и спокойствие.

При нас вашите деца ще получат нежност, внимание и топли грижи от опитни и отговорни педагози, медицински сестри и помощно-обслужващ персонал.

Дневният режим осигурява активност на децата и разнообразни дейности, целящи обогатяване и систематизиране знанията и уменията на децата и носещи им радост и емоции:

- специализирана подготовка за училище по Държавните образователни стандарти;

- възпитаване в граждански и нравствени добродетели , поставяне основите на социално приемливото поведение;

В градината работят специалисти- логопед , психолог , назначени в ДГ и ресурсен учител от РЦПППО

По желание на родителите на децата се осигуряват  следните допълнителни образователни дейности - английски език, футбол, модерни танци, народни танци, приложни изкуства.

 

За новата учебна година 2019/2020 г не е обявен прием, поради предстоящия ремонт  и градината ще работи с

 1 ясла - 15 деца

  І група - 33 деца

  ІІ група - 53 деца

  ІІІ група ПОДГОТВИТЕЛНА - 54 деца

  ІV група ПОДГОТВИТЕЛНА - 50 деца

които ще бъдат разпределени  в детските градини на район Люлин