ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
92 ЦДГ Лозичка

Тип:ЦДГ
Номер:92
Име:Лозичка
Директор:Виргиния Павлова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Розова долина", №12а
Комуникация:
8661358

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 1-ва група, родени 2012 г.25000250
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2015/2016
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Лозенец)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2011 г.58517000
2-ра група, родени 2010 г.654916000
3-та група, родени 2009 г.675016100
Подготвителна група, родени 2008 г.342410000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2014/2015
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Лозенец)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

  

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧ. 2014/2015г.

ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.05.2014г. - 23.05.2014г.

8:30 - 12:30ч. И 13:30 - 17:00ч.

СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.06.2014г. / ЧЕТВЪРТЪК / ОТ 17.30ч. В ТЕАТРАЛНАТА ЗАЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 При постъпване на детето в ЦДГ№92 "Лозичка", родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2, ал.3, ал4, от Наредба № 3/5.02.2007 г. и изменения от 21.08.2012г., за здравните изисквания към детските градини, както следва:

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето .

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

7. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, съгласно Наредба № 15 от 2005г.

8. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

9. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина.

       Целодневна детска градина №92 "Лозичка" отваря врати през далечната 1953г., като 
и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават  деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози.
Водещо начало в работата на детската градина е:
   1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с
оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
   2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.
В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио
по приложни изкуства, народни танци, художествена гимнастика, плуване,  футбол и спортно катерене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.
Целодневна детска градина № 92 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организира летен морски отдих, пролетно и есенно оздравително училище в Сандански, ски и планинарски училища на Витоша. Петте декара двор-парк, засаден с 50 годишни ели, смърч, бор, липи, кестени, овощни дървета и декоративни храсти е вълшебен детски кът, изпълняващ своята оздравителна и възпитателна мисия на "защитен природен оазис".