ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №192 Лозичка

Тип:ДГ
Номер:192
Име:Лозичка
Директор:Гергана Цанева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Розова долина", №12а
Комуникация:
028661358

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4901
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1600
СОП600
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред4400
Хронични заболявания1400
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред2100
Хронични заболявания900
СОП200
Работна група5--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред44--
Хронични заболявания800
СОП100
Работна група4--

Информация за родители

  

   Детска градина №192 "Лозичка" отваря врати през 1953 г., като и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози. В детската градина работи екип от логопед, психолог и ресурсен учител.


Водещо начало в работата на детската градина е:

  1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
  2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.


В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио по приложни изкуства, народни танци, плуване, футбол и спортно катерене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.
Детска градина № 192 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организира летен морски отдих, пролетно и есенно оздравително училище в Сандански, ски и планинарски училища на Витоша. Петте декара двор-парк, засаден с 50 годишни ели, смърч, бор, липи, кестени, овощни дървета и декоративни храсти е вълшебен детски кът, изпълняващ своята оздравителна и възпитателна мисия на "защитен природен оазис".     

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТE  ЗА УЧЕБНАТА2018/2019.: 

І възрастова  група - за деца, родени през 2015 година - две  групи;  

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2014 година - две  групи; 

III Подготвителна група - за деца, родени през 2013 година(ПГ-5г.) – две  групи; 

IV Подготвителна група - за деца, родени през 2012 година(ПГ-6г.) – една  група. 

 

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

за класиране и записване на деца в ДГ № 192 „Лозичка” с прием  от 15 септември 2018 година


Записване на приетите деца:

Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите/настойника за сверяване на данните

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи декларираните от родителя/настойника критерии

4. Медицински документи

Дете, класирано чрез ИСОДЗ, не се записва, ако се установи, че е заявен критерий, за който не могат да бъдат представени съответните документи.

При записване родителят срещу подпис се запознава с:

1.      Правилник за дейността на детската градина.

2.      Списък на медицинските изследвания и документи, които трябва да се представят при постъпване на детето.

Родителска среща за новприетите деца от набор 2015 ще се проведе на 12.06.2018 г. от 17.30 ч. в детската градина

 

 НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 


1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето. (данни за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни чревни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

 

Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта!  

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
  • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ДГ № 192 ”Лозичка" един работен ден преди постъпване на детето.

 

  ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина.