ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №192 Лозичка

Тип:ДГ
Номер:192
Име:Лозичка
Директор:Гергана Цанева
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Розова долина", №12а
Комуникация:
8661358

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2013 г.50500000
2-ра група, родени 2012 г.33258000
3-та група, родени 2011 г.59517100
Подготвителна група, родени 2010 г.654416500
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2016/2017
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

  

     Целодневна детска градина №92 "Лозичка" отваря врати през далечната 1953г., като 
и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават  деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози.
Водещо начало в работата на детската градина е:
   1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с
оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
   2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.
В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио
по приложни изкуства, народни танци, художествена гимнастика, плуване,  футбол и спортно катерене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.
Целодневна детска градина № 92 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организира летен морски отдих, пролетно и есенно оздравително училище в Сандански, ски и планинарски училища на Витоша. Петте декара двор-парк, засаден с 50 годишни ели, смърч, бор, липи, кестени, овощни дървета и декоративни храсти е вълшебен детски кът, изпълняващ своята оздравителна и възпитателна мисия на "защитен природен оазис".     


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТE  ЗА УЧЕБНАТА2016/2017г.: 

І възрастова  група - за деца, родени през 2013 година - две  групи;  

ІІ възрастова група - за деца, родени през 2012 година - една  група; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2011 година(ПГ-5г.) – две  групи; 

Подготвителна група - за деца, родени през 2010 година(ПГ-6г.) – две  групи. 

 

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ, 

за класиране и записване на деца в ЦДГ №92 „Лозичка” 

 с прием  от 15 септември   2016 година

  

22.02.2016 година(понеделник) Oбявяване на свободните места за набор 2013 година за учебната 2016/2017 година

12.05.2016 година(четвъртък) Край на актуализацията на профилите - 17:00 часа.

13.05.2016 година(петък) Първо класиране по критерии за учебната 2016/2017 година (под граждански контрол)

14.05 2016 година(събота) Публикуване на резултатите от първо класиране:

 • по e-mail на родителя;
 • в профила на детската градина в ИСОДЗ;
 • на място в детската градина.

16  май 2016 година -   27 май 2016 година: Записване на приетите на първо класиране деца

27.05.2016 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първо класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.

28.05.2016 година(събота) Публикуване на резултатите от второ класиране, срок за записване до 10.06.2016г.

10.06.2016 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа

11.06.2016 година(събота) Публикуване на резултатите от трето класиране, срок за записване до 24.06.2016г.

24.06.2016 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране. Край на актуализацията на профилите -18:00 часа

25.06.2016 година(събота) Публикуване на резултатите от четвърто класиране, срок за записване - 08.07.2016г.

 

Записване на приетите  деца:

Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00ч.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал и ксерокопие от:

 • удостоверението за раждане на детето;
 • лични  карти  на родителите;
 • трудова,служебна или осигурителна книжка;

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

4. Медицински документи

При записване родителят се запознава с:

1.      Правилник за дейността на детската градина.

2.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане.

 

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8 ЮНИ /сряда / 2016г. ОТ 17 ЧАСА.

 


НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 


1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 


Не се приемат деца без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
 • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

Медицинските документи се представят в ЦДГ№ 92 ”Лозичка" един работен ден преди постъпване на детето.

 

  ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина.