ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
92 ЦДГ Лозичка

Тип:ЦДГ
Номер:92
Име:Лозичка
Директор:Виргиния Павлова
Район:Лозенец
Адрес:гр.София, ул. "Розова долина", №12а
Комуникация:
8661358

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2012 г.32257000
2-ра група, родени 2011 г.59517100
3-та група, родени 2010 г.624416200
Подготвителна група, родени 2009 г.664514700
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2015/2016
 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Лозенец)
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

  

     Целодневна детска градина №92 "Лозичка" отваря врати през далечната 1953г., като 
и до днес е желано и обичано място, в което се възпитават и обучават  деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в седем възрастови групи, за които се грижат 15 педагози.
Водещо начало в работата на детската градина е:
   1. Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с
оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост;
   2. Подготовка на децата така, че да пренясят, съхраняват и доразвиват всичко ценно, натрупано от предходните поколения в историята на народното творчество.
В детската градина се предлагат допълнителни дейности по английски език, студио
по приложни изкуства, народни танци, художествена гимнастика, плуване,  футбол и спортно катерене,  водени от квалифицирани и доказани преподаватели.
Целодневна детска градина № 92 "Лозичка" има дългогодишна традиция по отношение отдиха, спорта и туризма в детска възраст. За укрепване на детския организъм всяка година се организира летен морски отдих, пролетно и есенно оздравително училище в Сандански, ски и планинарски училища на Витоша. Петте декара двор-парк, засаден с 50 годишни ели, смърч, бор, липи, кестени, овощни дървета и декоративни храсти е вълшебен детски кът, изпълняващ своята оздравителна и възпитателна мисия на "защитен природен оазис".     

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ В ЦДГ № 92 "ЛОЗИЧКА": 


1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина. 

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). 

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

ДЕЦА С НЕПЪЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ.

 Повече информация може да получите лично от медицинското лице в детската градина.

  

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ: 

 • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен; 
 • за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
 •  за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Медицинските документи се представят в ЦДГ№ 92 ”Лозичка" един работен ден преди постъпване на детето.

  

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ,

за класиране и записване на деца в цдг №92 "Лозичка" с прием  от 15 септември   2015 година:

07.05.2015 година(четвъртък) Край на актуализацията на профилите - 17:00 часа

08.05.2015 година(/петък) Първо класиране по критерии за учебната 2015/2016 година (под граждански контрол)

09.05 2015 година(събота) Публикуване на резултатите от първо класиране:

 • по e-mail на родителя;
 • в профила на детската градина в ИСОДГ;
 • на място в детската градина.

11  май 2015 година -   22 май 2015 година: Записване на приетите на първо класиране деца

22.05.2015 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първо класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.

23.05.2015 година(събота) Публикуване на резултатите от второ класиране, срок за записване до 05.06.2015г.

05.06.2015 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа

06.06.2015 година(събота) Публикуване на резултатите от трето класиране, срок за записване до 19.06.2015г.

19.06.2015 година(петък) Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране. Край на актуализацията на профилите -18:00 часа

20.06.2015 година(събота) Публикуване на резултатите от четвърто класиране, срок за записване - 03.07.2015г.

 

Записване на приетите  деца:

Всеки работен ден от 8:30 до 12.00 и от 13.30 до 17:00 часа.

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинал и ксерокопие от:

 • удостоверението за раждане на детето;
 • лични  карти  на родителите;
 • трудова,служебна или осигурителна книжка;

3.  Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.

4. Медицински документи

При записване родителят се запознава с:

1.      Правилник за дейността на детската градина.

2.      Устав на Родителско Сдружение с нестопанска цел "92-ра детска градина Лозичка".

3.      Списък на медицинските изследвания и документи за приемане.

 

СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.06.2015г. / ЧЕТВЪРТЪК / ОТ 17.30ч. В ТЕАТРАЛНАТА ЗАЛА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.