ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №44 Калина (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:44
Име:Калина
Директор:Костадинка Георгиева
Район:Кремиковци
Адрес:гр.София, кв. Ботунец, ул."Балкан" № 14, бл. 12
Комуникация:
02 994 36 33
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред3460
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред4300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред3100
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2660
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Това, което  ни  обединява, 

  е  грижата  за  нашите  деца.
 

От създаването си през 1963 година, екипът на ДГ №44 "КАЛИНА" неотклонно спазва следните принципи: 

  • Създаваме условия близки до домашния уют; 
  • Предоставяме възможност детето да развие заложбите си; 
  • Следваме индивидуалния темп на детето;
  • Възпитаваме децата с обич;
  • Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.

В детското заведение се възпитават и обучават 6 групи деца, разпределени по възраст в една яслена и пет градински. За децата се грижат с обич и търпение учители, медицински сестри и помощник – възпитатели.

Детската градина разполага с обширен и добре поддържан двор с безопасни и естетически издържани уреди и съоръжения за игра.