ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №164 Зорница (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:164
Име:Зорница
Директор:Мариета Велкова
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ул. "Мечево усое", №6
Комуникация:
9578622
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1900
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред1500
Хронични заболявания1500
СОП000
Работна група4--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред3600
Хронични заболявания2200
СОП000
Работна група2--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания3700
СОП000
Работна група6--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3060
Хронични заболявания1300
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

ДГ №164"Зорница" се намира в кв. Горна баня-екологичен, чист квартал на гр.София без промишлени предприятия, на тиха улица без много превозни средства.

Детската градина има огромен двор с големи тревни площи и дървета - много подходящ за игра през цялата година.Той е оборудван с най-новите уреди и пособия за създаване на комфортна обстановка за игра и забавления на открито.След спечелен проект към СО, вече разполагаме и с интерактивна площадка по БДП и приложно колоездене.

Детското заведение работи творчески, прилагайки  всички  нови иновативни подходи и техники при обучението и възпитанието на децата. ДГ 164 разполага с мултимедия, интерактивни дъски във всяка група,богат гардероб  с разнообразни детски костюми , народни носии и кукли за провеждане на  празници и развлечения за деца и родители.

Като допълнителни педагогически услуги в ДГ 164  „Зорница„ предлагаме:

 • английски език
 • народни танци
 • латино танци
 • приложно изкуство
 • футбол
 • худ.гимнастика

 

За децата в детското заведение се грижи високо квалифициран персонал.Условията за възпитание и образование са съобразени с най-новите европейски стандарти. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. Детското заведение разполага с: кабинет по английски език, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище и кабинет за психолог и логопед.

Дворът на детското заведение е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие.
 

ПРИ НАС ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ:

 • -обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера;
 • -богата емоционална и духовна култура;
 • -целенасочена предучилищна подготовка;
 • -съхранени български традиции;
 • -равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение;
 • -природосъобразен начин на живот, безопасност на движение и охрана.

 

ВАЖНО за родителите!

През новата учебна 2017/2018 г.в ДГ 164 „Зорница„ ще има eдна яслена група, в която децата ще бъдат смесени по възраст - деца, родени през 2015 и 2016 г.

От 15 септември на  уч.2017/2018 г.децата родени през 2014 г.преминават приоритетно в първа група и освобождават места в яслената група,в която освободните места ще  се заемат от деца, родени през 2015 г. и 2016 г и класирани по Правилата за прием в ИСОДЗ.

В ДГ 164 „Зорница„ за уч.2017/2018 г. ще има още:

 • две първи група
 • една втора група
 • две ПГ-5 г.групи
 • две ПГ-6 г.групи

И през тази уч.година Първа Б гр. "Слънчо" ще работи, използвайки елементи на метода Монтесьори.

Допълнителните критерии за прием са обявени в сайта на ДЗ и ИСОДЗ.

На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:

За новоприети деца, за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
 3. Лична карта на родител;
 4. Нова здравна карта за дете с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България ( обн. ДВ. бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10.10.2006г., изм. ДВ. бр.5 от 18.01.2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14.12.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г.). Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!
 5. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;

За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина:

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 3. За децата, постъпващи в яслата се изисква изследване" Васерман" на един от двамата родители;
 4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

 

При отсъствия на деца от детската градина:

 1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).  
 2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.            

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на основание чл.310,ал.5 и чл.311,ал.2 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование и с Решение на СОС № 403/09.06.2016 г.,  считано от 01.08.2016 година,

Обединено детско заведение №164 "Зорница" се преименува в Детска градина №164 "Зорница".

ОЧАКВАМЕ ВИ в нашия малък рай в кв.Горна баня!!!!