ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко - сграда 2
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба 1", ул."5016" № 3
Комуникация:
02/9791696

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред1600
Хронични заболявания023
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред5500
Хронични заболявания622
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред9902
Хронични заболявания200
СОП100
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред6601
Хронични заболявания600
СОП400
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред4421
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред4110
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред51--
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда 2, се намира на територията на район "Искър"- гр. София. В географски план  е разположенa в централната част на ж.к."Дружба"-1. В непосредствена близост до него се намира Културен дом, кино читалище "Искър", административната сграда на район "Искър", пощата, търговски център.

ДГ №21 „Ежко Бежко” се помещава в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Детското заведение разполага с плувен басей, музикален салон,физкултурен салон, методичен кабинет, кабинет по английски език, логопедичен кабинет. В логопедичния кабинет работи висококвалифициран логопед.

В ДГ№21 функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем годишна възраст и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.
Цялостният възпитателно-образователен процес в ДГ №21 „Ежко Бежко” е организиран в съответствие утвърдените от МОН Програми и Програмна система на ДГ.Наред със задължителните държавно образователните изисквания, децата се занимават и с допълнителни педагогически дейности- Народни танци, Латино танци, Англииски език, Плуване и Футбол .
Двора е с богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И КОЯТО ДАВА РАВЕН ШАНС ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ. 

Мисията ни е, ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококволифицирани и ерудирани педагози.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко-Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина - семейство - дете - общество. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В

ДГ № 21 „ЕЖКО БЕЖКОЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.  

Първо класиране - 11 май 2018 г. (петък) 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

14  май 2018 г. - 25 май 2018 г.

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО


9:00 ч. – 12:00 ч.      15:00  до 16:30 ч

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/- НА МЯСТО В ГРАДИНАТА
 

2. Оригинал

 - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

- служебни бележки

 3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

 

 

На вниманието на  родителите!

І. Медицински  документи,  необходими при  ПОСТЪПВАНЕ на детето  в детската градина

1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

5. Резултат от изследване  на Васерман на един от родителите на децата за набор 2015 г. и 2014 г.

6. Профилакничен преглед от личен  лекар.
 

ІІ. Медицински  документи необходими  

При  отсъствие на дедето по-малко  от два месеца

  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение

При  отсъствие на дедето повече от два месеца

  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти)
  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение


..............................................................................................................................