ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко - сграда 2
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба 1", ул."5016" № 3
Комуникация:
02/9791696
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред6000
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред8040
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред6630
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред4710
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3560
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Ако детето ви е първо полугодие на набор 2016 и имате желание то да посещава ПЪРВА група в детската градина, може да пишете в КОРЕСПОНДЕНЦИЯ от профила на вашето дете в ИСОДЗ да ви допуснат да кандидатствате с НАБОР 2015..../ Имаме 3 свободни места/

 

 Имаме проблем със стационарния ни телефон, но можете да се свързвате директно с групите/ ако в момента работят/1-ВА ЯСЛА ЗайчетаО886 306 1862-РА ЯСЛА ЛъвчетаО886 434 104 - 3-ТА ЯСЛА МечетаО886 400 516 4-ТА ЯСЛА Далматинци0886 407  541ГРУПА "ЩУРЧЕТА" О886 527 583 ГРУПА "СМЪРФОВЕ" 0879  852  234 ГРУПА "ТАРАЛЕЖИ" О879 263 603 ГРУПА "ГЪБКИ" О886 238 712 ГРУПА "МЕЧО ПУХ" О876 597 950 ГРУПА "СЪРНИЧКИ" О886 197 136 ГРУПА "СЛЪНЦА" О886 555 807 ГРУПА "ПАТИЛАНЦИ" О877 943 149 / ще има промяна/ГРУПА "БЪРБОРАНИ" О885 876 806 - ГРУПА "СМЕХОРАНИ" О877 200 310  

 ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда 2, се намира на територията на район "Искър"- гр. София. В географски план  е разположенa в централната част на ж.к."Дружба"-1. В непосредствена близост до него се намира Културен дом, кино читалище "Искър", административната сграда на район "Искър", пощата, търговски център.

ДГ №21 „Ежко Бежко” се помещава в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Детското заведение разполага с плувен басей, музикален салон,физкултурен салон, методичен кабинет, кабинет по английски език, логопедичен кабинет. В логопедичния кабинет работи висококвалифициран логопед.

В ДГ№21 функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем годишна възраст и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.
Цялостният възпитателно-образователен процес в ДГ №21 „Ежко Бежко” е организиран в съответствие утвърдените от МОН Програми и Програмна система на ДГ.Наред със задължителните държавно образователните изисквания, децата се занимават и с допълнителни педагогически дейности- Народни танци, Латино танци, Англииски език, Плуване и Футбол .
Двора е с богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.

Дейността на екипа на детската градина е подчинена на стремежа да утвърди ДГ № 21 в МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА, В КОЯТО СА СЪЗДАДЕНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И КОЯТО ДАВА РАВЕН ШАНС ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ. 

Мисията ни е, ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, да бъде място, в което всяко дете да се чувства щастливо и значимо, да получава квалифицирана образователна подготовка съобразно ДОИ, индивидуален подход, да бъде стимулирано развитието на потенциалните му възможности, а родителите - сигурност и спокойствие, че детето им е обучавано, възпитавано и социализирано от висококволифицирани и ерудирани педагози.

Усилията на целия екип на ДГ №21 „Ежко-Бежко”, са насочени към осигуряване на оптимална атмосфера за цялостната педагогическа работа, стимулираща физическото, когнитивното, здравно и емоционално развитие и комфорт на всяко дете, към постигане ефективност и хармония на педагогическото взаимодействие: детска градина - семейство - дете - общество. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

 

ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА В

ДГ № 21 „ЕЖКО БЕЖКОЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.  

Първо класиране - 11 май 2018 г. (петък) 

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

14  май 2018 г. - 25 май 2018 г.

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО


9:00 ч. – 12:00 ч.      15:00  до 16:30 ч

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
 

1. Заявление от родителя /типова бланка/- НА МЯСТО В ГРАДИНАТА
 

2. Оригинал

 - удостоверението за раждане на детето;

- лични  карти  на родителите

- служебни бележки

 3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

Препоръчваме на родителите внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите,  посочени в профила на детето!   При класиране, ще трябва да се представят точно посочените, с указаното съдържание документи, на място в детската градина. Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

 

На вниманието на  родителите!

І. Медицински  документи,  необходими при  ПОСТЪПВАНЕ на детето  в детската градина

1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

5. Резултат от изследване  на Васерман на един от родителите на децата за набор 2015 г. и 2014 г.

6. Профилакничен преглед от личен  лекар.
 

ІІ. Медицински  документи необходими  

При  отсъствие на дедето по-малко  от два месеца

  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение

При  отсъствие на дедето повече от два месеца

  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти)
  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение


..............................................................................................................................