ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:21
Име:Ежко Бежко - сграда 2
Директор:Милена Господинова
Район:Искър
Адрес:гр.София, ж.к. "Дружба 1", ул."5016" № 3
Комуникация:
02/9791696

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред080
Хронични заболявания050
СОП000
Работна група0--
от септември 2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред42130
Хронични заболявания280
СОП000
Работна група0--
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред9310
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред6700
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред4520
Хронични заболявания600
СОП300
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред4200
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред51--
Хронични заболявания500
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Уважаеми родители,

Места за набор 2017 ще бъдат обявени до края на седмицата. 

Уважаеми родители,

С  Решение № 198 на Столичния общински съвет от 06.04.2017 година  ДГ №163 „Ангел Каралийчев"  се преобразува чрез сливане с ДГ № 21 „Ежко Бежко” , като след сливането преобразуваната детска градина е  ДГ №21 „Ежко Бежко” . Ръководството иска да ви уведоми, че сливането е само административно, а децата ще посещават занятия в същите сгради, в които са ходили и досега.Записването ще се осъществява също в сградата, в която сте приети.

Бившата ДГ№163 "Ангел Каралийчев" , сега ДГ№21 "Ежко Бежко"- сграда 2, се намира на територията на район "Искър"- гр. София. В географски план то е разположено в централната част на ж.к."Дружба"-1. В непосредствена близост до него се намира Културен дом, кино читалище "Искър", административната сграда на район "Искър", пощата, търговски център.

ДГ №21 „Ежко Бежко” се помещава в специално строена масивна сграда, състояща се от четири корпуса, всеки от които е на два етажа. Детското заведение разполага с плувен басей, музикален салон, методичен кабинет,
логопедичен кабинет. В логопедичния кабинет работи висококвалифициран логопед. В ДГ№21 функционират десет групи в детската градина за деца от три до седем годишна възраст и четири групи в детската ясла за деца от една до тригодишна възраст.
Цялостният възпитателно-образователен процес в ДГ №21 „Ежко Бежко” е организиран в съответствие утвърдените от МОН Програми и Програмна система на ДГ.Наред със задължителните държавно образователните изисквания, децата се
занимават и с допълнителни педагогически дейност- Народни танци,Латино танци, Англииски език, Плуване и Футбол .
Двора е с богата растителност, което способства децата да растат и се възпитават в екологично чиста среда.

Г Р А Ф И К

НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА 

                                                             ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2017г. 

13 май 2017г. / събота / Обявяване на списъците от първо класиране 

- По e-mail пощата на родителя

- В профила на детската градина в ИСОДЗ

- На място в детската градина

Записването на новокласираните деца е от 15 май 2017 г. до 26 май 2017 г. от 8.30ч до 15.30ч.

  I. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   1. ЗАЯВЛЕНИЕ от родителя/ настойника/типова бланка/ С ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ.

 /Заявлението може да  разпечатате от електронната си поща или да го получите на място в детското заведение

   2. ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ,ПОПЪЛНЕНА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР

   3. ИМУНИЗАЦИОНЕН СТАТУС НА ДЕТЕТО

 II.  ПРИ ЗАПИСВАНЕ, РОДИТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА С:

    - ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ,

    - СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ  ЗА ПРИЕМАНЕ

    - НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ- СТОЛИЧНА ОБЩ

      - УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 53,АЛ.4 ОТ КСО/ ЗА ДЕЦАТА ДО 2 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

                                                                                     

 

На вниманието на  родителите!

І. Медицински  документи,  необходими при  ПОСТЪПВАНЕ на детето  в детската градина

1. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина.

4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване  на детето в детската градина.

5. Резултат от изследване  на Васерман на един от родителите на децата за набор 2015 г. и 2014 г.

6. Профилакничен преглед от личен  лекар.
 

ІІ. Медицински  документи необходими  

При  отсъствие на дедето по-малко  от два месеца

  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение

При  отсъствие на дедето повече от два месеца

  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти)
  • Профилактичен преглед
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение


..............................................................................................................................