ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №25
Комуникация:
024263777
024236024 - факс

Групи с прием от септември
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
от септември 1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4644
Хронични заболявания280
СОП000
Работна група0--
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП100
Работна група0--
2-ра група, родени 2013 г.Общ ред2300
Хронични заболявания300
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2012 г.Общ ред2800
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2011 г.Общ ред46--
Хронични заболявания000
СОП300
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  ЗА СГРАДА "КУКУШ" ИМА ОБЯВЕНИ  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАБОР 2016 . За набор2015 има обявени места в основната сграда на ул. "Пловдив" 25

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.
 

C решение на СОС ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" се преименувана в ДЕТСКА ГРАДИНА №52 "ИЛИНДЕНЧЕ".

Основната сграда на ДГ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в двуетажна сграда на площ от три декара в ж.к. "Света Троица", на ул. "Пловдив" №25. На детското заведение е предоставена втора сграда в ж.к."Захарна фабрика", ул. "Кукуш" №1.

В детската градина се обучават и възпитават 100 деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в пет възрастови групи. Груповите помещения са новопостроени, просторни, добре организирании модерно обзаведени.

Кадрово детското заведение е много добре осигурено с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение - английски език, танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски училища.

ДГ №52 е отворена за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията. 

През учебната 2018/19 година в  основната сграда ще функционират пет групи както следва:

една група - набор 2015 г.

една група - набор 2014 г.

две групи - набор 2013 г.

една група - набор 2012 г.