ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №25
Комуникация:
024236024 - факс
024263777

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва група, родени 2014 г.30264000
2-ра група, родени 2013 г.28234001
3-та група, родени 2012 г.28280000
Подготвителна група, родени 2011 г.49481000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  ЩЕ ИМА ОБЯВЕНИ НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАБОР 2016

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.
 

C решение на СОС ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" се преименувана в ДЕТСКА ГРАДИНА №52 "ИЛИНДЕНЧЕ".

Основната сграда на ДГ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в двуетажна сграда на площ от три декара в ж.к. "Света Троица", на ул. "Пловдив" №25. На детското заведение е предоставена втора сграда в ж.к."Захарна фабрика", ул. "Кукуш" №1.

В детската градина се обучават и възпитават 100 деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в пет възрастови групи. Груповите помещения са новопостроени, просторни, добре организирании модерно обзаведени.

Кадрово детското заведение е много добре осигурено с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение - английски език, танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски училища.

ДГ №52 е отворена за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията. 

През учебната 2018/19 година в  основната сграда ще функционират пет групи както следва:

една група - набор 2015 г.

една група - набор 2014 г.

две групи - набор 2013 г.

една група - набор 2012 г.