ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
52 ОДЗ Илинденче

Тип:ОДЗ
Номер:52
Име:Илинденче
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №25
Комуникация:
024263777
024236024 - факс

Групи с прием от септември
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
от септември 1-ва група, родени 2013 г.25214000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Илинден)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2012 г.29290000
2-ра група, родени 2011 г.56560000
3-та група, родени 2010 г.28235000
Подготвителна група, родени 2009 г.252500--
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2015/2016
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) (Илинден)
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

И Н Ф О М А Ц И Я   З А    Р О Д И Т Е Л И   

 

ЗАПИСВАНЕТО НА ВСИЧКИ КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА ОСНОВНАТА СГРАДА на ул. "Пловдив"И ФИЛИАЛ ул. "Кукуш" №1 

СЕ ИЗВЪРШВА САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.


C решение на СОС от 21.10.10г.  ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 "ЗДРАВЕЦ"

е преобразувана и преименувана в ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ"

на детското заведение е предоставен  филиал вж.к."ЗАХАРНА ФАБРИКА" ул. "КУКУШ"  № 1

Основната сграда на ОДЗ № 52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в двуетажна

сграда  на площ от три декара в ж.к. "Света Троица" на ул. "Пловдив" № 25.

В нея се обучават и възпитават 100 деца от три годишна възраст до постъпването им в първи

клас разпределени в пет възрастови групи. Груповите помещения са новопостроени,

просторни , добре организирании модерно обзаведени.

Кадрово детското заведение е много добре осигурено с квалифицирани учители и медицински

специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на

основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания,

гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на

педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез

допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение- английски език,

танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски

училища.

ОДЗ № 52 е отворено за добронамерини партньори. Създадено е социално

обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на

доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията.

През учебната 2016/17година в  основната сграда ще функционират пет групи както следва :

една група- набор 2013г

една група -набор 2012г.

две   групи - набор 2011г.и

една група - набор 2010г.

Допълнителни критерии за прием по решение на педагогическия съвет са:

ДК1. Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември

ДК3. Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи

повече от един район за градини на границата между административни райони)

ДК4. Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование (включва педагогически и

директорски персонал на постоянен договор в основните, средни и висши училища на територията на Столична община/

най- малко шест месеца преди класирането и не е в период на предизвестие;

ДК5. Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина