ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:52
Име:Илинденче
Директор:Соня Богданова
Район:Илинден
Адрес:гр.София, ул. "Пловдив", №25
Комуникация:
024236024 - факс
024263777

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редпо т.2.2.4през
работна група
1-ва група, родени 2013 г.27234000
2-ра група, родени 2012 г.29290000
3-та група, родени 2011 г.58580000
Подготвителна група, родени 2010 г.28235000
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2016/2017
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.
Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА 29.08.16Г ЩЕ ИМА ОБЯВЕНИ НОВИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАБОР 2011 И 2013Г.

Записването на всички класирани деца за основната сграда на ул. "Пловдив" и втората сграда на ул. "Кукуш" №1 се извършва САМО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА УЛ. "ПЛОВДИВ" №25.
 

C решение на СОС ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" се преименувана в ДЕТСКА ГРАДИНА №52 "ИЛИНДЕНЧЕ".

Основната сграда на ДГ №52 "ИЛИНДЕНЧЕ" е разположена в двуетажна сграда на площ от три декара в ж.к. "Света Троица", на ул. "Пловдив" №25. На детското заведение е предоставена втора сграда в ж.к."Захарна фабрика", ул. "Кукуш" №1.

В детската градина се обучават и възпитават 100 деца от три годишна възраст до постъпването им в първи клас, разпределени в пет възрастови групи. Груповите помещения са новопостроени, просторни, добре организирании модерно обзаведени.

Кадрово детското заведение е много добре осигурено с квалифицирани учители и медицински специалисти. Усилията на педагогическата колегия са насочени към реализиране на основните направления маркирани в Държавните образователни изисквания, гарантиране значимостта на детството и поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, синхронизиране с европейскота образователна система.

Оптималното разгръщане на детските способности в заведението постигаме и чрез допълнителни педагогически услуги: чуждоезиково обучение - английски език, танци, футбол и керамика и приложни изкуства, организирани летни лагери и ски училища.

ДГ №52 е отворена за добронамерини партньори. Създадено е социално обкръжение наситено с доброжелателно внимание и грижи за децата, на основата на доверие, взаимно разбиране и синхронизиране на действията. 

През учебната 2016/17 година в  основната сграда ще функционират пет групи както следва:

една група - набор 2013 г.

една група - набор 2012 г.

две групи - набор 2011 г.

една група - набор 2010 г.

Допълнителни критерии за прием по решение на педагогическия съвет са:

  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември;
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие;
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина.