ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №56 Здравец (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:56
Име:Здравец
Директор:Наталия Маринова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
028758108 028759074
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4800
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред4000
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред6100
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред3460
Хронични заболявания1700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА :

 •  10.05.2018 г.   Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 11.05.2018 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2018/2019 година (под граждански контрол).
 • 12.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 25.05.2018 г..
 • 21.05.2018 г.   Обявяване на свободните места за второто класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 25.05.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 26.05.2018 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 08.06.2018 г..
 • 01.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за третото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 08.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 09.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 22.06.2018 г.
 • 18.06.2018 г.   Обявяване на свободните места за четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година.
 • 22.06.2018 г.   Kрай на записване в детските заведения - 17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа.
 • 23.06.2018 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2018/2019 година, срок за записване до 06.07.2018 г..
 • 20.08.2018 г.   Обявяване на свободните места за първото текущо класиране за учебната 2018/2019 г.

 ВАЖНО !!! 

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство”  на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА ДГ № 56 ”Здравец”

 Понеделник  -  петък

9.00 до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 801 635

   02/ 875 90 74

   02/ 875 81 08

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №56 "ЗДРАВЕЦ" е създадена през 1981 г.

 Разположена е на 2 дка застроена площ и 10 дка залесен и озеленен двор. Намира се във вътрешността на квартал Младост 3, зад блок 329 - далеч от шума и замърсения булевард.

В сградата се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалфицирани педагози, непедагогически служители всеотдайни в обичта си към тях, както и екип от  6 медицински сестри. Педагогическият персонал е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си. Ежедневно се търси партньорството на родителите с цел максимално достигане на държавните образователни стандарти от децата по пътя на предучилищното образование и личностно развитие.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби, в ДГ №56 "Здравец" дават и  организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. В последните години се предпочитат: английски език, латино танци,народни танци, футбол. плуване, приложни изкуства. Футболният отбор всяка година попълва колекцията си от купи и награди, спечелени в градското първенство за детските градини.

Традиция е да се организират екскурзии, ски-училище и летен отдих за малките възпитаници на ДГ №56 "Здравец".

Високият професионализъм на екипа, както и дейносттите, които той осъществява, правят ДГ №56 предпочитано място за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от Предучилищна възраст.