ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №46 Жива вода (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:46
Име:Жива вода
Директор:Десислава Янкова
Район:Витоша
Адрес:гр.София, кв. Симеоново, ул. "Kрайречна", №9
Комуникация:
9611394
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред200
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред1800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред4300
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група1--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред5000
Хронични заболявания1200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред2100
Хронични заболявания900
СОП000
Работна група1--

Информация за родители

ВАЖНО!

Новини и съобщения

20.01.2016 Важно!!! Премахване на кандидидатури на деца, родени 2013, 2014 и 2015 година, преди обявяване на свободните места с прием от септември 2016

Уважаеми родители,

Съгласно публикувания в страницата на ИСОДЗ Kалендар за 2016 г., на 22.02.2016 година предстои обявяване на свободните места за деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, за прием в детски градини и ясли от месец септември 2016 година.

Във връзка с това и по решение на Работната група (Протокол № 60 от 12.11.2015 г.), с оглед отчитане на актуалните потребности на родителите и децата за осигуряване на място в детските градини или самостоятелните детски ясли, Ви уведомяваме следното:
1. На 22.02.2016 г., преди обявяването на свободните места за прием от м. септември 2016 г., създадените до момента кандидатури на деца, родени през 2013, 2014 или 2015 година, ще бъдат премахнати.
2. След обявяване на свободните места на 22.02.2016 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за прием от м. септември 2016 г., което ще се извърши на 13.05.2016 година. 
3. В периода от 22.02.2016 г. до 18.00 часа на 12.05.2016 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община


***************************************************************************************************************************************************************************

ВАЖНО!

Новини и съобщения

20.01.2016 Важно!!! Премахване на кандидидатури на деца, родени 2010, 2011 и 2012 година

Уважаеми родители,

1. За децата, родени 2010, 2011 и 2012 година, премахването на създадените до момента кандидатури ще се извърши на 04.04.2016 година, след приключване на текущите класирания за учебната 2015/2016 година.

2. В периода от 04.04.2016 г. до 18.00 часа на 12.05.2016 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да добавят или пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

Столична община

 

**************************************************************************************************************************************************************************

Графикът на дейностите за 2016 г. 

22.02.2016 г. Обявяване на свободни места

28.03.2016 г. – 12.05.2016 г. Период без класиране

12.05.2016 г. Заключване на системата в 18 ч. и подготовка за първо генерално класиране

13.05.2016 г. Първо генерално класиране под граждански контрол; Двуседмичен срок за записване

28.05.2016 г. Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване

11.06.2016 г. Трето генерално класиране с двуседмичен срок за записване

25.06.2016 г. Четвърто генерално класиране с двуседмичен срок за записване

27.06.2016 г. – 26.08.2016 г. Период без класиране

22.08.2016 г. Обявяване на свободните места за първо текущо класиране

27.08.2016 г. Първо текущо класиране за уч. 2016/2017 г. Едноседмичен срок за записване.

**************************************************************************************

Уважаеми родители,
Актуализирайте профилите си и кандидатурите си в ИСОДЗ (промени в месторабота и местожителство) и отразете  коректно ползваните точки по допълнителни критерии.

Александрина Беровска-Колева, Директор на ДГ №46

***************************************************************************************

Детска градина №46 е основана през 1983 г. Детското заведение работи при максимален капацитет, а именно 1 бр. яслена група и 7 бр. градински групи.

То е единственото общинско детско заведение на територията на един от най-привлекателните южни еко-квартали на столицата - кв. Симеоново. Непосредствената близост до Витоша е наш безценен приоритет, който използваме и с който се съобразяваме чрез възпитаване на екологична култура от най-ранна възраст.

Децата на ДГ №46 разполагат с отлично поддържан парк с обновени дворни съоръжения за игри на открито и спортно-състезателни мероприятия; с подновена материално-техническа база, отговаряща на съвременните изисквания за безопасност и хигиена, за естетичност и оптималност на средата; стотлична игрова и дидактична база! При нас детската активност се насърчава чрез богата гама от културни и спортни мероприятия: участие в детски пленери, изложби, концерти, тържества, състезания, ски-училища, детски спортни лагери.

Допълнителните педагогически дейности предлагат ранно чуждоезиково обучение по английски език, футбол,  български народни танци, класически балет и латино-танци, йога за деца.

Екипът на детското ни заведение е воден от идеята за съхранение на уникалността на детството като основна ценностна единица! Нашият колектив е вярно ориентиран към иновациите и съвременните изисквания към предучилищното образование, като през годините направи професионален пренос на най-ценното от традициите на българската предучилищна педагогика.

От 2003 год. детската градина носи името "Жива вода". Този вълшебен фолклорен символ ни зарежда с енергия и носи в себе си извечност, непреходност, любов и вяра в новото начало, а именно в Детето!