ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 135 СУ "Ян Амос Коменски" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:135
Име:СУ "Ян Амос Коменски" (целодневна организация)
Директор:Мария Димитрова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Суходолска" 2, №145
Комуникация:
822 19 13
821 44 83
komenski_135sou@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
3-та група, родени 2013 г.Общ ред970
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред9130
Хронични заболявания000
СОП200
Работна група0--