ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 92 ОУ "Димитър Талев" (целодневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:92
Име:ОУ "Димитър Талев" (целодневна организация)
Директор:Красимира Орсова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Добротич", №21
Комуникация:
828 47 26
ou92@abv.bg
920 50 11
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред22--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--