ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №54 Дъга (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:54
Име:Дъга
Директор:Даниела Петрова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Уста Генчо" № 4-А
Комуникация:
8217075 9290733

Групи с текущ прием
Възрастова групаТекуща
възможност*
Записани през ИСОДЗСписъциСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Общ редСОП или
хронични заболявания
през
работна група
1-ва ясла, родени 2016 г.18153000
2-ра ясла, родени 2015 г.362511000
1-ва група, родени 2014 г.322111000
2-ра група, родени 2013 г.301910100
3-та група, родени 2012 г.271314000
Подготвителна група, родени 2011 г.321219100
Текуща възможност * - общ брой посещаващи деца плюс свободни места за следващо класиране.

Допълнителни критерии за прием, за 2017/2018
  • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
  • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските детски заведения и училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
  • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
  • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца
Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 13 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от чл. 11 и чл. 12 от Наредбата.
Информация за родители

АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1. ПОИНТЕРЕСУВАЙТЕ СЕ ОТ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ.

2. ПОДГОТВЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ (информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и в профила на детето ви).

3. НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • заявление за прием (типова  бланка  от  интернет)
  • оригинал и  копие  от  акта  за  раждане на детето;
  • оригинал и копие на лична  карта  на  родителите;
  • документи, доказващи  наличие на предимство по критериите за прием – те са индивидуални за всяко дете, в зависимост от конкретния профил;

4. ПРИ ЗАПИСВАНЕ,РОДИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ДЕКЛАРАЦИЯ С ДАННИ, НУЖНИ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

Желаем успех на всички, избрали ДГ №54 ”ДЪГА” за втори дом на своите деца!

                                                                            Директор: Д. Петрова