ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №54 Дъга (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:54
Име:Дъга
Директор:Даниела Петрова
Район:Красна поляна
Адрес:гр.София, ул. "Уста Генчо" № 4-А
Комуникация:
8217075 9290733
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2015 г.Общ ред2200
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2014 г.Общ ред1800
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2013 г.Общ ред1800
Хронични заболявания1400
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1100
Хронични заболявания1700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

1. ПОИНТЕРЕСУВАЙТЕ СЕ ОТ СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ.

2. ПОДГОТВЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ (информация за тях има на сайта на ИСОДЗ и в профила на детето ви).

3. НЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  • заявление за прием (типова  бланка  от  интернет)
  • оригинал и  копие  от  акта  за  раждане на детето;
  • оригинал и копие на лична  карта  на  родителите;
  • документи, доказващи  наличие на предимство по критериите за прием – те са индивидуални за всяко дете, в зависимост от конкретния профил;

4. ПРИ ЗАПИСВАНЕ,РОДИТЕЛЯТ ПОПЪЛВА ДЕКЛАРАЦИЯ С ДАННИ, НУЖНИ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

Желаем успех на всички, избрали ДГ №54 ”ДЪГА” за втори дом на своите деца!

                                                                            Директор: Д. Петрова