ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 61 ОУ "Св. св. Kирил и Методий" (полудневна организация)

Тип:ПГУ
Номер:61
Име:ОУ "Св. св. Kирил и Методий" (полудневна организация)
Директор:Елизабета Колева
Район:Връбница
Адрес:гр.София, ул. "Ломско шосе", №186
Комуникация:
934 54 89
ou_61@abv.bg
934 67 47
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред10--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--